Přehled plánovaných veřejných zakázek pro roky 2015 - 2016

Veřejné zakázky hrazené z vlastníc zdrojů
Ident.
číslo
Název akce Termín realizace Druh veřejné zakázky
00012015 Rekonstrukce oplocení v ulici Vítězství 03-12/2015 VZMR na stavební práce
00022015 VÚ Boletice n.L.-dostavba samostatného WC pro pokoje B 204 a B212 03-12/2015 VZ na stavební práce
00032015 Rekonstrukce oken na budově Vítězství 70 03-12/2015 VZ na stavební práce
00042015 Nákup osobního automobilu 03-06/2015 VZMR na dodávky
Veřejné zakázky hrazené ze státního rozpočtu
Ident. číslo Název akce Termín realizace Druh veřejné zakázky
0011/2014 VÚ Boletice n/L-protipovodňová opatření k ochraně objektu Vítězství 70 09/2015-05/2016 VZMR na stavební práce
0012/2014 VÚ Boletice n/L-Pivovarská 179,Děčín IV-rozšíření kapacity SVP 06/2015-10/2015 VZMR na stavební práce
0013/2014 VÚ Boletice n/L-Slovanská 22,Děčín VI-rekonstrukce objektu 12/2015-06/2016 podlimitní VZ na stavební práce

Konkrétní informace o průběhu VZ jsou uveřejňovány dle zákona 137/2006 Sb. na profilu zadavatele www.egordion.cz

Informace k veřejným zakázkám

Informace

Podrobné informace o veřejných zakázkách zadaných naší organizací, jsou zveřejněny na profilu zadavatele: www.egordion.cz.

Nákup osobního automobilu - zakázka malého rozsahu na dodávky -23.8.2013

Slovanská 22 – rekonstrukce havarijního stavu ohřevu a rozvodů TUV - zakázka malého rozsahu na dodávky

Nákup a montáž konvektomatu kuchyně Slovanská 22, Děčín VI – zakázka malého rozsahu na dodávky

 

Zakázky zadané přes elektronické tržiště TENDERMARKET:

Nákup APC Replacement battery cartridge - 30.10.2013

Nákup pračky pro pobočku K.Šenov - 25.10.2013

Nákup ND na opravu PC - 23.10.2013

Nákup portreplikátoru USB PRO8 k NB - 10.10.2013

Nákup monitoru k NB - 9.10.2013

Nákup LED televizoru 40" pro klubovnu DDŠ - 8.10.2013

Nákup tonerů a cartridge pro tiskárny - 2.9.2013

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.