Boletice nad Labem - Děčín XXXII

Pracoviště v Boleticích zahrnuje tři samostatné objekty:

Boletice - Vítězství 70

Hlavní budova - Vítězství 70

V hlavní budově čp. 70 sídlí vedení školského zařízení, a je zde umístěn dětský domov se školou, a to včetně oddělení pro děti s extrémními poruchami učení (EPCHO).

Kapacita této části ústavu je 44 dětí.

Současně je zde umístěna základní škola (se stejnou kapacitou) a školní stravovna pro děti i zaměstnance (kapacita do 100 strávníků).
 

Vedoucí zaměstnanci na pracovišti:

Ředitel školského zařízení: 

Mgr. Rudolf Jakubec - tel. 412 594 900; 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Zástupce ředitele
pro útvar vzdělávání:

Mgr. Ivo Miksch - tel. 412 594 902; 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vedoucí vychovatel

Miloš Farkaš - tel. 412 594 905 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vedoucí stravovny

Ivo Zámostný - tel. 412 594 914 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Vítězství 170

V objektu čp. 170, naproti hlavní budově, se nachází ekonomický a personální úsek. V suterénu budovy má své zázemí odborný výcvik, který na přilehlých pozemcích a v nově zrekonstruovaném skleníku má výborné podmínky k vzdělávání v učebním oboru Zahradnická výroba.


Vedoucí zaměstnanci na pracovišti:

Zástupkyně ředitele pro nepedagogický útvar

Petra Vlasáková - tel. 412 594 918
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Vítězství 288

Sousední objekt č.p. 288 slouží k zajišťování provozně - technických činností včetně IT. První patro po rozsáhlé rekonstrukci je využíváno 1 výchovnou skupinou rodinného typu jako součásti DDŠ. Děti zde mají veškeré zázemí jako v běžné rodině.

 
Vedoucí zaměstnanci na pracovišti:

Vedoucí provozně - technického úseku

Jiří Ihnaťuk - tel. 412 594 924 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Poloha:

 

Slovanská 968/22 - Děčín VI

Ve dvou budovách (hlavní budova a „tesko“) má své zázemí další součást školského zařízení, Výchovný ústav.

Kapacita obou objektů je 56 dětí starších 15 let.

V hlavní budově mají děti i zaměstnanci k dispozici školní stravovnu s celodenním provozem (kapacita 500 strávníků), kde mj. vykonávají žáci učebního oboru Kuchař odborný výcvik. Tato školní stravovna je využívána i dalšími, mimoústavními zařízeními - blízkou základní školou, vyšší odbornou školou a střední průmyslovou školou. Přilehlé venkovní prostory včetně dílen slouží odbornému výcviku učebního oboru „Stavební výroba“.

Vedoucí zaměstnanci na pracovišti:

Vedoucí vychovatel

Bc. Aleš Zámostný - tel. 412 594 962 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vedoucí stravovny

Jaroslava Tučková - tel. 412 594 978;
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Budova Na Stráni 1791 

- nachází se cca 250m od objektu Slovanská. Tento rodinný dům se zahradou byl zakoupen do vlastnictví školského zařízení v roce 2006, a slouží jako pracoviště výchovy. Jsou zde umisťováni chlapci výběrové výchovné skupiny (max. 8 dětí), kteří se zde připravují na samostatný život. 

 

 

Poloha

 

Pivovarská 30 - Děčín IV

Tento objekt je využíván Střední školou (kapacita 80 žáků) a Střediskem výchovné péče.

Ve střední škole probíhá teoretické vyučování všech učebních oborů, žáci zde mají vytvořeno komplexní zázemí včetně stravovny, ve které zajišťují přípravu obědů žáci učebního oboru Kuchař.

V dalších prostorách probíhají preventivní činnosti Střediska výchovné péče, a to v oddělení ambulantním i v oddělení internátním.

Kapacita internátního oddělení je 16 klientů, tj. dvě výchovné skupiny. 

 

Vedoucí zaměstnanci na pracovišti: 

Zástupce ředitele pro útvar SVP

Mgr. Ivana Línková - tel. 412 557 171 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí učitel odborného výcviku

Jaroslav Lípa - tel. 412 557 178 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Poloha:

 

Kamenický Šenov - 9. května 187

Toto pracoviště má, po dokončení rekonstrukce v roce 2007, kapacitu 24 chlapců, kteří zde mají komplexní zázemí pro výchovnou i vzdělávací činnost a samostatnou školní stravovnu (kapacita do 100 strávníků). Jsou zde umisťováni chlapci starší 15 let, a mohou se zde připravovat na budoucí život v učebním oboru „Provozní služby“.

Vedoucí zaměstnanci na pracovišti:

Vedoucí vychovatel: 

Pavel Švec - tel. 487 829 860

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Poloha: 

Ústí nad Labem - Mírové náměstí 37

V pronajatých prostorách bylo vytvořeno veškeré zázemí pro činnost ambulantního oddělení Střediska výchovné péče.

Preventivní péči klientům zde poskytují kvalifikovaní speciální pedagogové a psychologové.

 

Poloha: 

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.