Cyklovýlet DDŠ

Boletice

Ve čtvrtek odpoledne se skupina chlapců z DDŠ vydala na cyklovýlet směrem na Ústí nad Labem. Vzhledem k tomu, že skupina obsahuje nové tváře, bylo ještě před vyjetím provedeno poučení o chování na pozemní komunikaci a cyklostezce, dále byla překontrolována a dohuštěna kola a nastavena výška sedel.

Celkem bylo s přestávkami najeto 22 kilometrů během slunného počasí, které nám ještě dovolilo tuto sportovní aktivitu zařadit do programu před blížícím se podzimním časem. Skupina si výlet velmi užila i přes to, že pro některé chlapce byla aktivita poměrně náročná. Všichni ji však zvládli a vrátili se bez ztráty kytičky.

DDŠ v aquaparku

Boletice

Páteční odpoledne na DDŠ se pro vybrané chlapce neslo v duchu vodních radovánek. Plánovaný pěší výlet spojený s návštěvou tohoto zařízení nebylo možné uskutečnit vzhledem k nepříznivému počasí a k přesunu jsme tedy využili dopravní prostředek.

Celé odpoledne tak bylo skutečnou odměnou, kdy chlapci dováděli na toboganech, divoké řece, prohlubovali si svou plaveckou a potapěčskou dovednost a v neposlední řadě měli možnost regenerace ve vířivce. Všem se aktivita zamlouvala, někteří ji označili za nejlepší den od začátku školního roku. Toto vyjádření mluvilo samo za sebe a akce tak nepotřebovala dalšího komentáře.

Ztrouchnivělý pařez

Boletice

Již delší dobu hyzdil náš hezky upravený parčík před hlavní budovou, starý a ztrouchnivělý pařez. Proto jsme se s chlapci rozhodli, že ho odstraníme. Na tuto akci jsme si připravili veškeré zahradní náčiní a svaly. Zanedlouho byl pařez vykopán a odvezen. Místo bylo zasypáno navezenou hlínou a srovnáno s terénem.

Vychovatelé EPCHO : Jirovec, Zábrodský, Mládenka

Plavání na Sněžníku

Boletice

Skupina chlapců z oddělení DDŠ má za sebou první výlet po návratu z prázdnin. Vzhledem ke slunečnému počasí jsme vzali chlapce v pátek vykoupat na pozoruhodné místo, které je všude na mapách vedeno jako Hrádecký rybník, avšak v místě jsou značky vedoucí k Medvědímu jezeru. To však nic neměnilo na tom, že si chlapci akci s koupáním užili, využívali dostupné vybavení a v rámci bezpečnosti si měřili výdrž na jeden nádech.

Páteční odpoledne se povedlo i přes to, že takovou akci vzhledem k počasí možná skupina zopakuje až v příštím roce s blížícím se létem.

   

   

MČR v River surfingu

Boletice

Dne 9.9. 2023 jsme se s chlapci zúčastnili , jako diváci mistrovství ČR v říčním surfingu, který se konal na veslařském kanále v Roudnici nad Labem.

Chlapci tento adrenalinový sport viděli poprvé v životě. Překvapilo je, jak mohou být na řece tak velké vlny a jak jsou schopni se závodníci s vlnou ,,poprat,,.

K vidění byly parádní jízdy nejlepších jezdců jak z České republiky, tak i ze Slovenska. Chlapcům se sport zalíbil a všichni zúčastnění by si ho chtěli vyzkoušet na vlastní kůži.

DDŠ

Srpnový tábor DDŠ

Boletice

V měsíci srpnu jsme se vydali na tábor do nedalekých Třeboutic, kde má základnu Wake and Fun. Je to místo, kde se soustředí vodní sporty všech druhů. Po příjezdu a rozbalení stanů chlapci nelenili a využili možnosti zapůjčení paddleboardů.

Další den jsme přes nepřízeň počasí vyrazili do plaveckého areálu na Klíši, kde jsme postupně využili možnosti plavání či návštěvy sauny. Následující dny se odehrávaly ve znamení vodních sportů, chlapci měli možnost i jízdy na vodním skútru a nebo v areálu hráli beachvolejbal.

Ve volných chvílích jsme byli nápomocni k úpravě místa pro rozšíření kempu, za což byl majitel velice rád. Chlapce chválíme za dobré chování a tím i dobrou reprezentaci ústavu.

DDŠ

   

 

Vodácký tábor DDŠ

Boletice

Jako každý rok jsme vyrazili na začátku měsíce července na vodácký tábor s vybranými chlapci. Naší výzvou byla řeka Jizera.

Startovali jsme z tábořiště Paraplíčko, kde nás čekala hned zkouška dovedností a zručnosti na vyznačené dráze. Ne všem se podařila projet v suchém triku. Cílem tohoto dne byl kemp Malá skála. Druhým dnem jsme pokračovali v našem snažení a po přichystání všech potřebných věcí jsme se vydali na cestu s cílem v kempu Zrcadlová koza. Trať uběhla rychle a chlapci se s ní vypořádali dobře.

Následující den jsme zvolili pěší výlet na zříceninu hradu Rotštejn, kde je k vidění skála ze známé pohádky S čerty nejsou žerty. Cestou zpět lesem jsme společně s chlapci šli bosí, což pro některé byla veliká výzva. Tábor hodnotíme jako vydařený, všichni ve zdraví přežili a navrátili se zpět.

DDŠ

   

Výlet na horu Říp

Boletice

Skupina chlapců z oddělení DDŠ se vydala ve čtvrtek odpoledne na výlet směrem k Roudnici na horu Říp. Počasí bylo velmi příjemné, a tak jsme mohli kopec zvládnout ve zvýšeném tempu. Někteří chlapci se notně zadýchali, ale nakonec výzvu zvládli. Po cestě měli možnost několika vyhlídek do krajiny při nádherné viditelnosti. Cestu doplnil výklad k historii této hory a navázání na vyučovanou látku během školního roku.

Turnaj oddělení EPCHO v šipkách

Boletice

Dne 17.6. 2023 jsme v rámci oddělení EPCHO uspořádali turnaj v šipkách pro chlapce z obou skupin. Hrálo se systémem každý s každým ve formátu 301. Oproti profesionálním hráčům chlapci nemuseli jednotlivé legy zavírat doublem, ale pouze dohodit jakýmkoliv způsobem do hodnoty 0.

Celkovým vítězem se stal Zdeněk ze skupiny E2. Chlapcům se turnaj velice líbil a na všechny zúčastněné čekala sladká odměna.

Zapsal : Bc. Michal Ledvina, Yveta Bílková

   

Výlet na kolech spojený s plaváním

Boletice

V pátek odpoledne vyrazila skupina chlapců, kteří neodjeli domů na dovolenku na cyklovýlet spojený s plaváním a vodními radovánkami v aquaparku Děčín. Počasí nám přálo - vešli jsme se s programem mezi 2 větší deště, a tak byl celkový dojem - jak z cyklo části, tak z bazénové části hraničící s maximální spokojeností. Chlapci si tak odpoledne nejenom užili, ale také se rozvinuli v oblastech, na které přes zimu nebyl tolik čas.

   

Cukráři na DDŠ

Boletice

V pátek večer se na DDŠ vařilo. V plánu byl recept z oblasti cukrářů - minikoblížky v cukru. Přípravy se chlapci mocně chopili - hňácat těsto rukama je velmi bavilo. Pak už se jen koulelo, smažilo a cukrovalo. Chlapci zjistili, že odhadnout teplotu a délku smažení není jen tak a v daném směru bylo nutno pár prvních koblížků „hodit přes palubu“. Výsledek byl nakonec vynikající a chlapcům zbylo k zakousnutí ještě na další den.

   

Sportovní výlet na DDŠ

Boletice

Nedělní odpoledne využila skupina chlapců na DDŠ k výletu za sportem a koupáním do Sloupu. Chlapci se věnovali volejbalu, kopané a badmintonu. V průběhu odpoledne se i vykoupali na místním koupališti. Skupina si odpoledne užila. Jednalo se totiž o jednu z posledních akcí před odjezdem na prázdniny. Slunečné počasí doprovázelo skupinu celé odpoledne a den se velmi podařil.

   

Turistický výlet DDŠ

Boletice

Slunečné odpoledne využila skupina chlapců z DDŠ k turistickému výletu na Kalvárii v Ostrém spojenou následně s koupáním na jezeře v Úštěku. Chlapci poznali další krásné místo z jejich okolí, odkud je vidět široko daleko a seznámili se s historií tohoto místa. Poté jsme se přemístili k vodě, kde s chlapci mohli vykoupat, což si náležitě užili. Celý výlet se nesl v přátelském duchu a byl odměnou pro zúčastněné chlapce, kteří se tak dostali na místo, které neznali. Počasí během celého výletu bylo vynikající.

   

Tvorba na DDŠ

Boletice

Část skupiny chlapců z DDŠ se při nedělním odpoledni věnovala tvořivé činnosti. Předmětem tvoření byla přání pro učitele na závěr školního roku. Chlapci přistoupili k aktivitě zodpovědně a i přes drobná úskalí se nakonec všem práce velmi podařila. Budou tak moci v rámci jejich možností poděkovat učitelům za školní rok.

   

Školní vzdělávací akce ZŠ – ZOO škola

Jako odměnu za celoroční pracovní pomoc připravila Děčínská Zoologická zahrada pro naše chlapce přednášku v ZOO škole. Beseda byla zaměřena na téma ohrožených zvířat po celém světě, na nelegální obchod se zvířaty a také na současnou úlohu Zoologických zahrad.

Chlapci se dozvěděli spoustu zajímavých informací, měli možnost na vlastní oči vidět zabavené předměty z nelegálního obchodu a velmi zblízka se seznámili s místní užovkou červenou. Po skončení přednášky jsme si na rozloučenou prošli zahradu a již teď se těšíme na další spolupráci v příštím školním roce.

Noční přespání Hamr na Jezeře

Kamenický Šenov

Ze soboty na neděli 23.4.2023 jsme s chlapci vyrazili na víkendové grilování s nočním přespáním v přírodě. Chlapci byli před samotným odjezdem poučeni o bezpečnosti a chování. Po připravení osobních věcí a potřebných věcí pro noční přespání jsme byli připraveni vyrazit.

Vyrazili jsme ústavní dodávkou směr Dubnice. Po příjezdu na chatu u rybářského rybníka, měli chlapci možnost si vyzkoušet chytání ryb. Nasbírali jsme si a zpracovali i dřevo na otop v místním lese. Vhodné místo na přespání jsme zvolili právě rybářskou chatu. 

Po zabydlení jsme měli čas na přípravu grilování a vaření kotlíkového guláše. Večer jsme poseděli u táboráku, hráli na kytaru a opékali špekáčky. S chlapci jsme měli i večerní stezku odvahy po okolí. Druhý den ráno, po snídani jsme se vydali stejnou trasou zpět do Kamenického Šenova. Dle slov chlapců byla celá akce velmi vydařená s pěkným počasím. Za akci tímto chválím všechny chlapce za aktivitu a chování.

Vychovatelé: Švec, Hrnčárek, Strnad

   

Turistický výlet ze dne 8.5.2023 – poznávací a vzdělávací výlet do skal

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme vyrazili na turistický výlet do obce Svitava ,Velenice, kde jsou místní jeskyně a různé zbytky staveb a za II. Světové války se zde vyrábělo voj. zařízení…atd. Samotná cesta byla pro mnoho chlapců novou zkušeností, kdy měli možnost se dozvědět spoustu nových věcí o druhé sv. válce. Chlapcům se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce, kdy se mohou vzdělávat v historii.

Tomáš Procházka

   

Kulturní akce LUSTRFEST 2023

Kamenický Šenov

Dnešního dne 27.5.2023 proběhl v Kamenickém Šenově akce 3.ročník Lustrfest.

Odpoledne jsme se s chlapci vydali navštívit několik stanovišť. Podívali jsme se na historická vozidla, motorky a kola. V Dvořáčkově parku jsme se zaposlouchali do hudby z 20let minulého století.

Navštívili jsme Střední průmyslovou školu sklářskou, kde nám ukázali výrobu mozaiky. Nezapomněli jsme na naše Sklářské muzeum. Na náměstí TGM bylo spoustu stánku. Vedle pošty v parku pojízdná pícka na výrobu foukaného skla.

Na Práchni jsme se byli podívat v Galerii Prousek a v brusírně pana Seiferta. Chlapcům se akce moc líbila.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Víkendová akce – přespaní v Holanech

Kamenický Šenov

Akce proběhla 27.-28.5.2023 v Holanech na uzavřeném soukromém pozemku s vybavením na kempování a pláží přilehlého rybníka. Na výlet se chlapci důkladně připravili a po naložení všeho potřebného jsme po svačině přejeli do Holan. Zde nás majitel seznámil s vybavením zahrady a možností využití sportovního a rekreačního zařízení. Mezi to patřilo také šlapadlo na vodu, loďka, rybářské pruty, dřevo na oheň i případná možnost přespání ve vybaveném mobilheimu.

Dále jsme se s chlapci věnovali postavení stanů, přípravě jídla, práce na zahradě a i pomoci při obstarání domácího zvířectva především stáda koz ( Kamerunských). Mezi uvedenými aktivitami se někteří z chlapců i vykoupali v rybníce.

Večer pak proběhl v družné zábavě, kdy chlapci poslouchali písničky, besedovali a vyprávěli své zážitky. Po přespání proběhla snídaně, zabalení tábornické výbavy a po předání místa majiteli jsme se vrátili do Kamenického Šenova. Celkově chlapci zhodnotili akci jako velice zdařilou a rádi by se na uvedené místo ještě vrátili.

Vychovatel: Tomáš Procházka, Jan Václavík

   

   

Funpark Most

Kamenický Šenov

Na sobotu odpoledne 20.05.2023 jsme pro chlapce připravili návštěvu Funparku. Hlavním cílem vyzkoušet si 3D bludiště a výstup na vyhlídkovou věž Šibeník. Po obědě jsem s chlapci vyrazili služebním vozem do Mostu.

V jarním období byla krajina velice krásná a to díky slunečnému počasí. Někteří chlapci zde byli poprvé. Podobné akce budeme rádi plánovat do budoucna.

Vychovatelé. Pavel Švec, Renata Hrnčárek

Letní olympiáda DDŠ

Boletice

Na začátku měsíce června se vybraní chlapci zúčastnili olympiády mezi zařízeními, kterou pořádal Liběchov. Na naše reprezentanty nečekalo nic snadného, ale svým odhodláním a zápalem ze sebe vydali velmi dobré výkony, které v několika případech vedly k medailovému zisku.

V celkovém umístění se chlapci ve veliké konkurenci umístili na krásném 6. místě, což považujeme za velmi pěkný a podařený výsledek. Na závěr bychom chtěli poděkovat pořadatelům za pozvání, dobrou organizaci a chlapcům za vzornou reprezentaci našeho ústavu.

Vychovatelé DDŠ

   

Atletické odpoledne

Boletice

Před týdnem jsme zde byli v pracovním oblečení a s nářadím a dnes tu jsme ve sportovním a s lehkoatletickým náčiním. Chlapci na upraveném venkovním sportovišti soutěžili v hodu koulí, v hodu medicinbalem, dále ve skoku dalekém a v běhu jednotlivců a dvojic. Sportovní odpoledne se nám vydařilo, nikdo se nezranil a nikdo neprohrál. Sladkostmi byli odměněni všichni zúčastnění.

Vychovatelé EPCHO : Jirovec, Zábrodský, Bílková

   

Finále ligy ústavů v malé kopané

Boletice

Dne 9.6. 2023 jsme se s chlapci VU Boletice zúčastnili Finále ligy ústavů v malé kopané v Hostinném. Celkem zde startovalo 8 týmů z celé republiky. Hrálo se systémem každý s každým. Po velmi slibné polovině turnaje, kdy jsme to měli rozjeté na pódiové umístění, však přišla 2 zranění, což se bohužel projevilo na výsledcích ve zbytku turnaje. Nakonec z toho bylo i tak velmi pěkné čtvrté místo.

Z celkového prvenství se radovali chlapci z domácího Hostinného. Tímto bychom rádi poděkovali pořadatelům turnaje, za velmi dobře zorganizovanou akci a našim chlapcům za reprezentaci našeho zařízení. 

   

Projektový den „Finanční gramotnost“

V úterý 13. června jsme pro chlapce ze Základní školy uspořádali již tradiční projektový den s tématikou finanční gramotnosti. Bylo připraveno několik soutěžních disciplín s rozmanitým zaměřením. Chlapci mohli získat body za vědomostní kvíz z oblasti finanční matematiky, za střelbu, hod míčem na terč, pohybové hry, chůzi po laně – stackline aj.

Na každém stanovišti byla možnost získání určitého počtu bodů dle šikovnosti. Získané body byly posléze převedeny na „peníze“, které chlapci mohli utratit za dobroty v krámku „U MÍŠI“. Letošní ročník projektového dne provázela pohodová nálada a všichni účastníci si zaslouží velkou pochvalu.

Akce Buková Hora

Slovanská

Znovu jsme navázali spolupráci s Mysliveckým spolkem Buková Hora a dne 10. 6. 2023 jsme v rámci této spolupráce natírali "kazatelny" v revíru tohoto spolku. Bohužel se nevydařilo počasí a déšť nás zdržoval od natírání. Proto jsme stihli natřít jen jednu "kazatelnu".

Hlavní je, že chlapci pracovali usilovně a členové mysliveckého spolku byli s jejich prací spokojeni. Pro chlapce byla tato činnost příjemnou změnou, což sami s povděkem kvitovali. Spolupráce bude pokračovat i v následujícím období a doufáme, že spokojenost bude i nadále na obou stranách.

Kolektiv vychovatelů hlavní budovy Slovanská

   

   

Úprava venkovního sportoviště

Boletice

V sobotu jsme se vydali do parku na naše venkovní sportoviště. Našim vybavením , ale nebylo sportovní náčiní a sportovní oděv, nýbrž montérky, košťata, hrábě, lopaty a motyky. Sice nám počasí přálo, ale bodláčí, plevel a jiné nežádoucí porosty motykám zdatně odolávaly.

Po dvou hodinovém boji, to náletová flóra vzdala a naši chlapci zvítězili. Také hned v pátek půjdeme tento kout našeho parku navštívit, již ve sportovním a se sportovními potřebami.

Vychovatelé EPCHO : Jirovec, Zábrodský, Bílková

   

Labská cyklostezka

Slovanská

V neděli jsme s chlapci ze skupiny S1 využili pěkného počasí a vyrazili jsme se projet na kolech. Vyrazili jsme z ústavu a propletli jsme se přes centrum Děčína až na Labskou cyklostezku.

Po najetí na cyklostezku jsme vyrazili směrem na Německo. Po dojezdu k hranici jsme si chvilku odpočinuli a jeli zpět do ústavu. Jízda šla chlapcům dobře a i nejproblémovější úsek, který byl mezi auty, zvládli dobře. A celých 25 km si užili.

Maděra

Návštěva porodnice

Slovanská

Dne 30. 5. 2023 jsme se skupinou chlapců z ochranné výchovy vyrazili do města Most. Důvodem byla radostná událost v životě jednoho z nich.

Poznávání rostlin a stromů

Boletice

Po čtvrtečním obědě jsme se s chlapci vydali do ústavního parku. Tento náš park je velmi rozlehlý a roste v něm nespočet stromů, jak jehličnatých tak listnatých a řada jiných rostlin. S sebou jsme měli menší atlas stromů a kvíz „poznej strom podle listů“.

Nejlépe se chlapcům dařilo rozpoznat dub, buk a javor. Prvé dva podle kůry a třetí podle listu. Také hned poznali třešeň. Doplnit a určit sesbírané listy ke stromům nebylo v kvízu zrovna jednoduché, některé různé listy se na první pohled zdáli stejné, ale nakonec nám vše vyšlo,tak jak mělo.

Vychovatelé odd. EPCHO : Zábrodský Petr, Jirovec Martin, Bílková Yveta

Turnaj v kopané - Buškovice

Boletice

Dne 4. května 2023 se v Buškovicích uskutečnil turnaj výchovných ústavů v kopané. Naše zařízení se již tradičně zúčastnilo, ale z 12 družstev jsme letos dokázali vybojovat pouze smolné 4. místo.

Turnaj byl skvělou příležitostí pro výchovné ústavy, aby se setkaly a soutěžily v pozitivní atmosféře. Děkujeme za přátelské přijetí a skvělou organizaci turnaje a těšíme se na další podobné akce.

Kulináři na DDŠ

Boletice

V pátek odpoledne se na DDŠ vařilo. V plánu byl jednoduchý těstovinový salát se zeleninou, strouhaným salámem a smaženými vejci. Příprava byla velmi jednoduchá, chlapci se účastnili jak přípravné fáze, tak té dokončovací - sklízecí a vše dobře dopadlo. Současně potěšili svoje chuťové buňky. Všem moc chutnalo a těší se na další kulinářské odpoledne.

   

   

Orientace v terénu

Boletice

V pátek po obědě jsme se s chlapci vypravili do ústavního parku. Tento náš park je velmi rozlehlý a s nemalým výškovým převýšením. Vybavili jsme se dvěma různými mapami, klasickým kompasem a satelitní navigací pro pěší turisty. To proto, abychom se tyto pomůcky pro orientaci v terénu naučili používat.

Nejdříve jsme podle kompasu určovali světové strany a ve spojení s klasickou papírovou mapou určovali polohu určitých zajímavých míst. Satelitní navigace nám sloužila jen ke kontrole a k některým doplňkovým informacím, jako je například nadmořská výška nebo za jaký čas dojdeme z jednoho místa na druhé. Naučili jsme se používat jak klasickou mapu, tak i mapu v satelitní navigaci a samozřejmě také kompas.

Vychovatelé odd. EPCHO : Zábrodský Petr, Jirovec Martin, Bílková Yveta

Celoústavní florbalový turnaj

Boletice

Sobotní odpoledne se v tělocvičně na Starém Městě konal celoústavní florbalový turnaj. Účastnili se ho všechna oddělení - DDŠ, EPCHO, TESKO, LETNÁ a KAMENICKÝ ŠENOV. Družstva hrála systémem každý s každým dva poločasy po 5 minutách a ještě na závěr utkání svedly souboj v dovedností soutěži - nájezdech.

Poločasy byly hodnoceny jako samostatná utkání, a tak byly týmy nuceny makat na sto procent za každé situace. K vidění byly úporné bitvy, ve kterých se střídal florbalový um a kombinace s touhou podat co nejlepší výkon v mezích nastavených pravidel.

Celkový dojem z turnaje byl u všech zúčastněných vynikající a užili si jej bez zranění, což je při těchto sportovních zápoleních vždy důležité. Poděkování patří nejenom chlapcům za předvedené výkony ale také všem vychovatelům, kteří chlapce na turnaji doprovázeli a dohlíželi na jeho hladký průběh.

   

   

Rybaření na Staré Olešce

Slovanská

Ve sváteční den, 8. 5. 2023, jsme se s chlapci vydali k rybníku na Staré Olešce, kde jsme se odpoledne věnovali rybolovu. Ještě než se odjelo, tak jsme si připravili potřebné vybavení. Navázali jsme pruty, připravili návnady a vyrazili jsme na cestu.

Po příjezdu jsme se usadili na pěkné místo u vody, kde byl náš hlavní tábor. Nahodily se pruty a čekalo se. Po nějaké době došlo na pár záběrů, avšak ryba zatím žádná.

Chvíli předtím, než jsme chtěli odjet, se však zadařilo a vytáhli jsme 30 cm kapra, vzhledem k jeho míře jsme ho ale pustili. Chlapcům se rybolov líbil a určitě opět vyrazíme na lov.

Team Tesko

   

Pátek = plavání

Boletice

V pátek odpoledne strávila hrst chlapců z oddělení DDŠ, kteří neodjeli na dovolenky k rodinám 1,5 hodiny v plaveckém areálu v Děčíně. Jednalo se tak o příjemné zpestření zaběhlého programu. Věnovali jsme se rozvoji dovednosti plavání a následně chlapci užívali osobního volna na toboganech a relaxace v bublinkovém bazénu. Chlapci si společně páteční odpoledne užili.

   

Jetřichovice

Kamenický Šenov

Na sobotu odpoledne 06.05.2023 jsem pro chlapce připravili turistickou procházku. Hlavním cílem bylo seznámení chlapců s okolím a poznávání krás přírody. Po obědě jsem s chlapci vyrazili služebním vozem do Jetřichovic.

V jarním období byla krajina velice krásná a to díky slunečnému počasí. Někteří chlapci zde byli poprvé. Podobné akce budeme rádi plánovat do budoucna, kdy je vidět i zpětná vazba chlapců.

Celkově akce chlapce zaujala a již při zpáteční cestě jsme plánovali zopakování akce.

Vychovatelé. Pavel Švec, Renata Hrnčárek

Turistický výlet ze dne 8.5.2023 – poznávací a vzdělávací výlet do skal

Kamenický Šenov

Na dnešní den jsme vyrazili na turistický výlet do obce Svitava ,Velenice, kde jsou místní jeskyně a různé zbytky staveb a za II. Světové války se zde vyrábělo voj. zařízení…atd. Samotná cesta byla pro mnoho chlapců novou zkušeností, kdy měli možnost se dozvědět spoustu nových věcí o druhé sv. válce.

Chlapcům se výlet velice líbil a už teď se těšíme na další obdobné akce, kdy se mohou vzdělávat v historii.

Tomáš Procházka

   

Odborný výcvik – Den americké kuchyně

Jako zpestření odborného výcviku oboru Práce ve stravování, dostali naši učni možnost zvolit samostatně přípravu menu z jakékoli světové kuchyně. Nebylo velkým překvapením, že se jednoznačně rozhodli pro přípravu pokrmu z americké kuchyně.

Vzhledem k příkladnému nasazení pod bdělým dohledem našich učitelů odborného výcviku a v neposlední řadě jejích cenných rad a připomínek, si chlapci za odměnu vychutnali oběd ve stylu USA – na jídelním lístku byl tradiční hamburger s hranolkem včetně zeleninové oblohy a nápoj Coca-Cola.

BK ARMEX DĚČÍN VS NH OSTRAVA

Slovanská

Dne 29. 4. 2023 jsme s chlapci opět navštívili ARMEX Sportcentrum a zhlédli zápas děčínských Válečníků proti hráčum NH Ostrava. Zápas byl zajímavý a odehrál se v režii domácích. Děčínští Válečníci zvítězili 86:74 a postoupili tím do dalšího kola play off. Akce chlapce bavila a jejich chování bylo po celou dobu na dobré úrovni.

Kolektiv vychovatelů Slovanská

   

Pálení čarodějnic

Slovanská

Dne 30. 4. 2023 jsme s chlapci z oddělení Slovanská oslavili opékáním buřtů, sportem a zábavou na vile na Slovanské. Chlapci se sami postarali o oheň a o přípravu buřtů k večeři. Akce se vydařila, hoši si zahráli na kytaru, zaspívali si a spojili podvečerní čas i se sportem - nohejbal, kopaná. Všichni se chovali slušně, aktivita u všech byla také na dobré úrovni. Hlavně ale všichni chlapci ukončili akci nasycení, zabavení a ve zdraví.

Kolektiv vychovatelů Slovanská

   

Turnaj ve stolním tenisu 2023

Boletice

Dne 1.5. 2023 jsme uspořádali celoústavní akci - turnaj ve stolním tenisu. Jednalo se o soutěž dvoučlenných družstev, vybraných ze všech oddělení našeho zařízení /EPCHO, DDŠ, Kamenický Šenov a Letná/. Soutěž probíhala v tělocvičně v Boleticích nad Labem. Celkem se do soutěže přihlásilo 8 mužstev. Družstva byla rozlosována do dvou skupin, ve kterých hrál každý s každým. Druzí ve skupině pak odehráli utkání o 3. místo a vítězové skupin se utkali ve finále o zlato.

Na třetím místě se umístil tým z Kamenického Šenova, druhé místo obsadili chlapci z Letné a zlato získali nejmladší účastníci turnaje z oddělení EPCHO.

Závěrem bychom chtěli pochválit všechny zúčastněné za sportovní nasazení a vzorný přístup a současně všechny pozvat na další ročník.

Zapsali : Bc. Michal Ledvina a Yveta Bílková

   

Nedělní odpolední tvorba a pálení čarodějnic na DDŠ

Boletice

Nedělní odpoledne se na DDŠ neslo v duchu příprav na večerní pálení čarodějnic. Chlapci zprvu zasedli ke stolům a pustili se do tvorby obrázků na téma čarodějnice dle předlohy. Pár obrázků bylo velmi povedených a tvořivá schopnost některých chlapců mohla propuknout v plné síle. Poté jsme šli připravit venkovní prostor v okolí ohniště pro bezpečnou přípravu ohně. K večeru v čase večeře se obě skupiny přesunuly ke stanovišti, proběhlo zapálení pomyslné čarodějnice a poté opékání buřtů. Všichni si tuto akci užili i proto, že nám v posledních dnech nepříliš pěkné počasí dnes vyšlo na výbornou.

 

Beseda s odbornou sociální poradkyní Domu na půl cesty DOM

Slovanská

Dnes k nám opět zavítala odborná sociální poradkyně Domu na půl cesty DOM, Praha 8, Mgr. Radka Reischlová, aby s našimi chlapci uspořádala debatu na téma, co je čeká po odchodu z výchovného ústavu, jaké nejčastější chyby dělají jejich klienti při svých prvních pokusech o osamostatnění se, do jakých problémů se dostávají a proč, a jak jim předejít.

V závěru chlapcům představila samotný Dům na půl cesty, vysvětlila jim, co od této sociální služby očekávat, co musí splnit, aby byli do ní přijati, jaká pravidla zde dodržovat, a co jim naopak tato služba může nabídnout, jak jim může pomoci v prvních měsících po odchodu od nás, nebo poté, co to při vlastních pokusech zcela nezvládnou.

Naši chlapci po celou dobu velmi pozorně naslouchali, zapojovali se do debaty, měli věcné dotazy k věci, což paní Reischlová i v závěru velmi ocenila a přislíbila pokračování v naší letité spolupráci.

Rekultivace bioodpadu v ústavním parku

Boletice

Již delší dobu, jsme měli v plánu z části zrekultivovat rozsáhlou hromadu bioodpadu v ústavním parku. Když se konečně umoudřilo počasí, tak jsme se tuto sobotu do toho s chlapci pustili. Na úpravu bioodpadu jsme použili hrábě, lopaty, košťata a vidle. Za dvě hodiny chlapské práce jsme mohli být spokojeni, z původní velikosti hromady zbyla sotva poloviční.

Za EPCHO : Jirovec, Zábrodský, Bílková

   

Zoo Děčín

Slovanská

V sobotu 22.4 jsme využili jarního počasí a společně vyrazili do místní Zoo v Děčíně. Chlapci si zde mohli prohlédnout spoustu zajímavé zvěře, avšak nejvíce pozornosti sklidila místní Kapybara. Tato činnost se setkala s velkým úspěchem a vřele jí doporučujme.

Team Tesko

   

   

Školní vzdělávací akce – Pražský hrad a jeho významné památky

V úterý 18. 4. 2023 se chlapci z naší základní školy, vydali na vzdělávací akci, během které navštívili Pražský hrad a jeho nejvýznamnější památky.

První zastávkou byla Katedrála svatého Víta, která patří k největším a nejvýznamnějším chrámům v České republice. Žáci měli možnost obdivovat nejen její impozantní architekturu a výzdobu, ale také se dozvěděli něco o historii této katedrály a jejím významu pro naši zemi.

Další navštívenou památkou byl Starý královský palác, dříve sloužící jako sídlo českých knížat a králů, Bazilika sv. Jiří, která patří k nejstarším a nejvýznamnějším kostelům v Praze. Děti si mohly prohlédnout nejen interiér kostela, ale také se dozvěděly o historii Baziliky a významu tohoto místa.

Na závěr chlapci navštívili také Zlatou uličku, malebnou uličku plnou barevných domků a řemeslných dílen. Zlatá ulička je jedním z nejznámějších turistických cílů na Pražském hradě a děti zde mohly poznat atmosféru staré Prahy a také obrazárnu Pražského hradu.

Celá školní akce byla pro děti velkým zážitkem, který jim nejen poskytl nové poznatky z historie Českého království, ale také zlepšil vzájemné vztahy a umožnil jim strávit společně příjemný den. Doufejme, že tato aktivita inspirovala žáky k dalšímu zájmu o historii a kulturu naší země.

Turistická akce - Brniště

Kamenický Šenov

Dne 15. 4. 2023 jsme s chlapci využili docela dobrého počasí a vyrazili jsme služebním vozidlem směrem do obce Brniště. Zde jsme zaparkovali na místním parkovišti služební vozidlo a vydali se po turistické značce směrem na skály a sochy. Cestou jsme se s chlapci pozastavili u skalních nebo dřevěných výtvorů a také menších skalek s různými nápisy.

Chlapci poznávali různé skalní útvary. Stezka Sochy ve skalách v Brništi začíná u Ekocentra, kde jsou k vidění nejrůznější řezbářská díla, bylinková zahrada či amfiteátr. Stezka zlehka stoupá do lesa, který ukrývá skalní reliéfy a další umělecká díla všemožných podob a vyhotovení. Aktivně se můžete zapojit do tzv. stone balancing, což je schopnost poskládat na sebe kameny, aniž by popadaly. Cestou zpět jsme se napojily na stezku, která vedla podél jehličnatého lesa až k rozcestí a zpět k vozidlu.

Celá trasa měla dohromady cca 4 km. Po návratu ke služebnímu vozu jsme vyrazili zpět do výchovného ústavu. Chlapcům se turistika velmi líbila a rádi by se podívali i na ostatní okolní vyhlídky.

Tomáš Procházka

   

   

Základy první pomoci

Slovanská

Dne 15.4.2023 jsme s chlapci navštívili centrum Děčína, kde se konaly akce k otevření turistické sezóny 2023. Na akci byly představovány možnosti vyžití v Děčíně a jeho okolí. My jsme s chlapci zavítali do stánku Červeného kříže, kde si měli možnost, pod vedením odborníků, vyzkoušet základy první pomoci.

Team Tesko

   

Projektový den ZŠ - Bezpečný internet

V měsíci dubnu se v našem školském zařízení uskutečnila, v rámci minimální prevence, interaktivní přednáška, kterou pořádalo sdružení CZ. NIC. Toto sdružení se zabývá kybernetickou bezpečností na internetu. Program měl za cíl zvýšit povědomí o rizicích a nebezpečích, která na internetu hrozí.

V první části se děti dozvěděly, jak správně chránit své osobní údaje, jak se vyhnout nebezpečným situacím v online prostoru. Byly jim vysvětleny pojmy týkající se rizik internetu a ukázány příklady zneužití jejich soukromých účtů a sociálních sítí. Přednášející se také zabývala chováním na sociálních sítích a děti dostaly rady, jak si vybrat silná, jednoduchá a bezpečná hesla.

Druhá část programu se věnovala kyberšikaně, vysvětlení pojmu a praktickým příkladům. Zde mohli žáci uvádět i svoje zkušenosti. V rámci prezentace jim bylo sděleno, kam se mohou v případě kyberšikany obrátit.

Preventivní program se setkal s velkým zájmem ze strany dětí, které se dozvěděly o důležitosti bezpečnosti na internetu. Získané znalosti pak žáci uplatnili v závěrečné křížovce na téma kyberšikany. Věříme, že tato akce pomůže snížit rizika a zvýšit bezpečnost na internetu pro všechny děti a mladistvé.

Školní vzdělávací akce – Návštěva soutěže Gastro Labe 2023

Již VII.ROCNIK SOUTĚŽE GASTRO LABE studentů z oborů kuchař číšník a cukrář pořádala Střední škola řemesel a služeb, Děčín. Soutěž proběhla dne 30. března v Centru Pivovar. S našimi žáky jsme v rámci odborného výcviku tuto soutěž navštívili.

Tématem letošního ročníku v kategorii kuchař byla příprava nejlepšího poctivého hamburgeru z lososa, dále smyslové hodnocení surovin se zavřenýma očima.

V kategorii cukrář se soutěžilo ve výrobě dortu na téma " Čtvero roční období". V kategorii číšník byla příprava hlavního chodu před hostem, servis a nabídka vína.

Chlapcům se soutěž moc líbila, viděli a dozvěděli se mnoho nového z našeho oboru a současně tak měli možnost srovnání co vše již i oni z gastronomie ovládají či v jaké oblasti by své dovednosti mohli obohatit a vylepšit.

Kuchařská soutěž – ZÁMECKÝ RENDLÍK 2023

V měsíci březnu se naši učni zúčastnili kuchařské soutěže organizované VÚ Hostouň. Naší střední školu reprezentovali studenti závěrečného ročníku Patrik T. a D. Kácl.

Hlavním zadáním soutěže byla příprava vepřového závitku s náplní dle fantazie a příloha z brambor. Příprava soutěžního menu byla omezená na časový úsek 3 hodin. Odborná komise hodnotila připravený pokrm z různých pohledů. Krom nápaditosti, prezentace a celkového dochucení jednotlivých částí pokrmu, se též zaměřila na dodržování hygienických a technologických postupů v průběhu přípravy.

Oba naši soutěžící v silné konkurenci obstáli ve všech směrech a získali krásné 1. místo, za což zaslouží velkou pochvalu.

OBOŘIŠTĚ CUP 2023

Dne 25.3. 2023 se chlapci z oddělení EPCHO a Slovanská zúčastnili 23. ročníku turnaje ve stolním tenisu pod názvem OBOŘIŠTĚ CUP 2023.

Jednalo se o turnaj dvojic. Celkově se turnaje zúčastnilo osm družstev z celé ČR. Družstva byla rozdělena do dvou skupin, z nichž postupoval vítěz do finále.

Chlapci z oddělení EPCHO po vítězství ve skupině bohužel ve finále podlehli a obsadili krásné druhé místo. Chlapci ze skupiny Slovanská se umístili na čtvrtém místě. Chlapci z obou oddělení podali v turnaji kvalitní výkony a byli oceněni hodnotnými cenami a pohárem za druhé místo.

Děkujeme pořadatelům za profesionálně připravený turnaj a budeme se těšit na setkání při dalším ročníku.

Hamr na Jezeře

Kamenický Šenov

V neděli dne 26.3.2023 jsme vyrazili na výlet do Hamrů na Jezeře na hrad Děvín a následně Chrástenský vodopád. Zřícenina hradu Děvín je 936 metrů plošně jedna z největších zřícenin v Evropě, pocházejících z roku 1250. Chrástenský vodopád ze 16 století, vzniklý odkloněním řeky Ploučnice do Hamerského rybníka je vysoký více jak dva metry. S chlapci jsme se vydali na krásnou procházku podél potoka, s překvapením na konci v podobě vodopádu. Akce se nesla v pohodovém přátelském duchu, nasmáli jsme se, a podle hodinek jsme ušli celkem 13 km.

Akce se chlapcům velmi líbila, budeme v turistice pokračovat.

Vychovatelé: Švec, Hrnčárek

   

   

Pletení pomlázky dne 23. 3. 2023

Kamenický Šenov

Na dnešní odpoledne jsme naplánovali pletení pomlázky. S chlapci jsme se přesunuli na velkou klubovnu. Pletení pomlázky byl pro některé chlapce ze začátku velký problém. Zvládli to ale nakonec všichni. V pletení budeme pokračovat ještě příští týden.

Vychovatel: Procházka Tomáš Jansová Yveta

   

Válečníci - Sluneta

Slovanská

Dne 22. 3. 2023 jsme s chlapci navštívili basketbalový zápas NBL mezi Válečníky Děčín a Slunetou Ústí nad Labem.

Utkání proběhlo v bouřlivé atmosféře zaplněného hlediště AMEX Sportcentra v Děčíně. Chlapci byli překvapeni jak návštěvou, tak úrovní hry předváděné oběma mužstvy. Nakonec jsme byli všichni spokojeni s vítězstvím domácího mužstva při skóre 105:87.

S chováním chlapců jsme byli spokojeni. Hoši se připojili k velmi pěkné atmosféře zápasu a vydatně povzbuzovali domácí tým.

Na závěr chceme také poděkovat týmu Válečníků, kteří poskytnutím vstupenek umožnili našim chlapcům pěkný zážitek.

Kolektiv vychovatelů oddělení Slovanská

   

Turistická akce dne 18.3.2023

Kamenický Šenov

Na dnešní den byla naplánována turistická akce na zříceninu Helfenburk Hrádek u Úštěka. Po obědě jsme s chlapci nasedli do služebního vozidla a odjeli směr Rašovice. Cesta vedla lesem, kde chlapci nasbírali přírodniny na tvoření.

Helfenburk patří do skupiny „skalních hradů“. Z hradní věže, na kterou vedou malé strmé schůdky je krásný výhled na okolní bohatě zalesněnou krajinu. V současné době je hrad ve vlastnictví města Úštěk, v nájmu jej má Občanské sdružení Hrádek. Chlapcům se výlet moc líbil.

Vychovatelé: Jansová Yveta Procházka Tomáš

Soutěž odborných dovedností – Stavební práce

Začátkem měsíce března se konala soutěž mezi naší SŠ Děčín 32 a Střední školou lodní dopravy a technických řemesel.

Soutěžili učni 1. ročníku zednického oboru. Soutěžilo se ve výstavbě jednoprůduchového komínu 160 cm vysokého. Začátek soutěže byl v 8 hodin a konec ve 14 hodin. Po té proběhlo hodnocení odbornou porotou a následné vyhlášení výsledků.

Naši učni obsadil hned dvě medailové pozice a to 1. a 3 místo. Všem z účastněných se podařilo splnit úkol ve stanovený čas. Chlapci z naší SŠ předvedli skvělý výkon a svojí pracovitostí a chováním předčili ostatní chlapce.

Příprava pokrmu a společného stolování na DDŠ

Boletice

V pátek odpoledne chlapci, kteří neodjeli na dovolenku, měli na programu vaření pokrmu a přípravu společných prostor ke stolování. Připravovali jsme karbanátky z červené řepy, americké brambory s česnekovým dipem a zelný salát.

Chlapci se seznamovali se sílou červené řepy - obarví vše, ovesnými vločkami a dalšími ingrediencemi, které nepatří mezi jejich standardní pokrmy, o kterých si myslí, že jim chutnají. Přípravu jednotlivých částí pokrmu naši budoucí kuchaři zvládli na výbornou.

Hlavní část za drobné asistence taktéž a společné prostory ke stolování si vzali pod křídlo další chlapci ze skupiny. Jednalo se tak o týmovou práci, kdy se každý nějakou částí zapojil a přičinil o výsledný produkt.

Počáteční pohled na ingredience se změnil po ochutnání, kdy chlapci konstatovali, že nic takového ve většině případů ještě nejedli a že je to dobré. Kolikrát i zaznělo, že si ještě přidají „maso", avšak maso se tentokrát vůbec nekonalo.

   

Boletické atletické závody

Boletice

Dne 25.02. 2023 jsme upořádali atletické závody pro chlapce z oddělení EPCHO a DDŠ. Celkem bylo 5 disciplín a to skok do výšky, šplh, hod medicinbalem, člunkový běh a skok do dálky. Na regulérnost závodu dohlíželi vychovatelé z obou oddělení.

Ke všem disciplínám chlapci přistoupili s velkým nasazením a motivací zvítězit, nicméně jako nejatraktivnější a zároveň nejnáročnější, se jevil skok do výšky. Po skončení závodu byly jednotlivé závodní disciplíny vyhodnoceny a jako nejlepší se umístil Ondřej z DDŠ. Druhé a třetí místo obsadili chlapci Pavel a Marek z odd. EPCHO.

Akce byla velmi zdařilá, zejména oceňujeme sportovní přístup a vzorné chování všech chlapců.

Zapsal Bc. Michal Ledvina a Yveta Bílková

   

   

Malování

Kamenický Šenov

Malování jsme s chlapci provedli horní klubovny, kdy si mohli sami vyzkoušet práci s malířským nářadím. Po seznámení s bezpečností a základem malování jsme se s chlapci dali do práce. Část chlapců oblepovali rámy dveří a dřevěných rohů, zbytek se chopilo válečků a štětců na dokončovací práce. Práce chlapce bavila, rádi budeme v malování pokračovat.

Zpracoval: Vychovatel. Švec, Procházka

Procházka na Žabí pramen

Kamenický Šenov

Dne 7.3 2023 chlapci podnikli naučnou vycházku na Pramen Žába, který je volně přístupný pramen v lesoparku na okraji města Kamenického Šenova na severu Česka v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa.

Tento pramen byl vybudován a slavnostně otevřen spolkem vegetariánů 15. 10. 1931 jako „Rudolf Liebischguelle“. Zničen byl koncem 60. let při výstavbě zahrádkářské kolonie poblíž pramene. Nově zrekonstruován byl v roce 1997. Slavnostně otevřen téhož roku a to 13. 9. 1997. Zároveň s tímto, byl nově vytvořen ještě jeden vývěr, který se nazývá „Strážce pramene“.

Autorem hlavy žáby i strážce pramene je pan Petr Jelínek rodák z Prysku. Vzhledem nekvalitního pískovce a rukou vandalů, se hlava žáby musela v roce 2008 zrekonstruovat. Autorem přesné kopie původní hlavy žáby je mgr A. Václav Frömel.

Bc. Fichtner Daniel

   

Turnaj v malé kopané

Slovanská

Dne 4. 2. 2023 jsme uspořádali turnaj v malé kopané pro chlapce umístěné v našem zařízení. Účastnili se hoši ze všech oddělení našeho ústavu (Hlavní budova Slovanská, Tesko Slovanská, DDŠ Boletice, EPCHO Boletice, Kamenický Šenov).

Turnaj proběhl v tělocvičně v Boleticích. Zvítězilo družstvo z Teska, jako druhé se umístilo mužstvo DDŠ, a třetí skončilo mužstvo z oddělení EPCHO. Chtěl bych ocenit snahu všech zúčastněných hráčů. Jejich chování v duchu fair play nejen ve hře, ale i po celé odpoledne.

Rádi bychom tímto všem poděkovali za účast a těšíme se na další ústavní akci.

Kolektiv vychovatelů Hlavní budovy Slovanská

Školní vzdělávací akce – Krajina a památky Lužických hor

Letošní lyžařský výcvik nedopadl podle plánu. Mohutná obleva sebou vzala všechnu bílou radost. Proto bylo zapotřebí narychlo vymyslet náhradu, třeba ve formě poznávací turistiky.

Celá akce začala v Jiřetíně pod jedlovou, kde jsme nechali auta a vydali se na zříceninu hradu Tolštejn. Cestou jsme objevovali krásy místních architektonických specifik a zkoušeli přijít na to, proč právě zde vypadají domy tak, jak vypadají. Později přišla řeč i na utváření krajinného rázu a sžití lidí s přírodou.

Na Tolštejně jsme snědli svačinu a odešli dále na rozhledu Jedlovou. Díky všudypřítomné mlze, dešti a tekoucí vodě, jsme si povídali o její nutnosti pro vše živé. Na Jedlové jsme opět něco snědli a za zvuku pokračujících rozhovorů se vydali zpět do aut a Děčína.

DDŠ v IQ Landii

Boletice

V sobotu odpoledne vyrazili vybraní chlapci ze skupiny DDŠ na výlet za poznáním. Cílem byla IQ Landia v Liberci. Svět, kde se teorie mění v praxi. Chlapci tak měli možnost si prakticky vyzkoušet spousty teoretických problémů a oblastí, se kterými se setkávají ve školním prostředí v průřezu všech předmětů.

Přes počáteční obavy, co vlastně čekat, si každý z chlapců našel to, co ho oslovilo. Mezi nejzajímavější oblasti patřil vzduch, biologie člověka a technika. Nakonec sami chlapci zjistili, že je zde na jednom místě v několika patrech tolik věcí a mechanismů, že by zde mohli být celý den a stále by bylo co objevovat.

Nakonec všichni zúčastnění zkusili přes páku zvednout starý vůz škoda, což skončilo neúspěchcem. I tak ale chlapci o celém výletu mluvili s ostatními i po příjezdu z čehož lze usuzovat, že se jednalo o podařenou akci, která zanechala nesmazatelnou stopu.

Noční výšlap s přespáním

Boletice

Pro chlapce byla připravena výzva v podobě nočního výšlapu na nejvyšší horu Českého středohoří - Milešovku, s následným přespáním.

Tato výzva byla o to těžší, protože krajina byla pokryta sněhovou nadílkou a panovaly veliké mrazy. Chlapcům dělal největší problém samotný výšlap na vrchol, při kterém si někteří sáhli na dno svých sil. Dále na chlapce čekala večeře, trávení času u ohně a následné přespání. Brzy ráno nás probudila zima a po zabalení jsme se mohli vydat na cestu zpět. Akce byla pro chlapce náročná, ale přesvědčili se, že pokud chtějí, mohou dosáhnout i těžkých cílů.

Vše jsme ve zdraví přežili a věříme, že na podobné dobrodružství budou rádi vzpomínat.

DDŠ

   

Návštěva v dětském domově Dlažkovice

Boletice

Dne 7. 2. 2023 jsme navštívili dětský domov Dlažkovice. V rámci podpory sourozeneckých vztahů bylo cílem návštěvy setkání dvou bratrů, přičemž jeden je umístěný v našem zařízení a druhý ve výše uvedeném dětském domově. Setkání proběhlo v naprosto pohodové atmosféře a vzhledem k velmi vstřícnému přístupu vedení DD Dlažkovice bychom v budoucnu podobnou akci rádi zopakovali.

Drhání náramků

Boletice

Páteční odpoledne 27.ledna 2023 jsme s chlapci věnovali drhání a navlékání korálků, ze kterých vytvořili náramky. Zapojili se všichni chlapci, a každý poměrně náročnou činnost na soustředění, zručnost a trpělivost zvládl. S výsledkem byli velmi spokojeni.

DDŠ

   

Zátěžovka na DDŠ

Boletice

V sobotu odpoledne se část chlapců z oddělení DDŠ, kteří neodjeli na víkendovou dovolenku vrhli na zátěžovou akci. Cílem byl vrchol Kvádrberku.

Cesta pěšky tam a zpět byla 15 kilometrů a po celou dobu bylo pod nulou a padal v různých formách sníh. Místy se jednalo o pravou zimní vánici, která tak ještě umocňovala prožitek z akce, jelikož chlapci mohli po roce opět okusit, co to je postavit si sněhuláka, popřípadě pozorovat chování některých zvířat, které jsme po cestě viděli.

Oba chlapci si celou akci užili a nastavené tempo zvládli - tlak byl na čas 1 km max. 12 minut bez rozdílu terénu. Na konci však oba konstatovali, že jim nějak „zdřevěněly“ nohy, což byl důkaz, že akce se povedla i po kondičním směru.

   

Sportovní akce „Silák junior“

Boletice

V neděli proběhla v tělocvičně v Boleticích nad Labem celoústavní sportovní akce pro chlapce do patnácti let „Silák junior“. Chlapci zápolili ve čtyřech disciplínách. V hodu medicimbalem, v klicích, dřepech a sklapovačkách na čas. Akce se zúčastnilo 9 chlapců. Ostatní chlapci, kteří se pro svůj vyšší věk do soutěžení nezapojili mladým silákům fandili.

Tímto bychom všem soutěžícím, ale i divákům chtěli poděkovat za vzorné chování a za správnou sportovní atmosféru.

Za oddělení EPCHO : Petr Zábrodský, Martin Jírovec, Yveta Bílková

   

Hokejové utkání v Děčíně

Kamenický Šenov

Dne 18.1 2023 jsme se skupinou VS2 a VS3, využili možnosti navštívit zimní stadion v Děčíně, kde se konalo mistrovské utkání mezi týmy HC Děčín a HC Wikov Hronov. Služebním vozidlem jsme s chlapci vyrazili v 17:30 od budovy VÚ. Příjezd byl v 18:00 přesně na start utkání. Utkání bylo do poloviny druhé třetiny velmi vyrovnané, kdy skóre bylo 4:4. Od poloviny 2. třetiny se HC Děčín rozjel a výsledný stav byl 9:4 pro HC Děčín. Chlapcům se utkání dospělých velmi líbilo, fandili a povzbuzovali. Pokud bude příležitost, znovu zimní stadion navštívíme.

Vypracoval: Bc. Fichtner Daniel

Silový trojboj „ Ústavní silák „

Boletice

Tak se opět po delší pauze, sešli v naší tělocvičně v Boleticích nad Labem všichni „ústavní siláci„ ,aby si to mezi sebou rozdali, tak jako vždy ve třech disciplínách. Této akce se mohou zúčastnit jen chlapci starší patnácti let.

Soutěžilo se v bench pressu, dřepu s činkou a hodu medicimbalem. Soutěžící podávali velmi dobré sportovní výkony a diváci veškeré výkony odměňovali potleskem.

Tímto bychom chtěli všem sportujícím chlapcům poděkovat za skvělé sportovní výkony a ostatním za vzorné chování.

Za oddělení EPCHO : Martin Jírovec, Petr Zábrodský, Yveta Bílková

   

Epcho na hokeji

Boletice

Ve středu byli 3 vybraní chlapci ze skupiny Epcho odměněni za slušné chování výletem na hokejové utkání II. ligy mezi celky Děčína a Jablonce nad Nisou. Jednalo se o utkání mezi celky ze spodních pater tabulky, a tak se očekával otevřený hokej z obou stran. První z obou stran opatrná třetina skončila 1:0 ve prospěch Děčína.

Ve druhé třetině se obrany lehce otevřely a to přineslo více branek, naštěstí však ze strany Děčína. Ve třetí třetině na tento nastavený kurz domácí celek navázal a přidal další branky. V závěru došlo k drobnému otevření vrátek i ze strany Děčína a drobné korekci výsledku.

Konečný výsledek 7:3 pro Děčín byl tak pro oko diváka po prohře minulého kola drobným zadostiučiněním. Chlapci byli spokojeni a měli tak uprostřed týdne nestandardní zážitek oproti zaběhlému režimu.

Futsalový turnaj Krásné Březno

Boletice

V neděli se vydal výběr chlapců oddělení DDŠ a EPCHO reprezentovat naše zařízení na futsalový turnaj do Krásného Března, kde měli chlapci možnost změřit síly s chlapci z Ústí nad Labem a Chomutova, kteří hrají fotbal závodně.

V prvním utkání prvního poločasu jsme se na ploše spíše hledali a působili poněkud chaoticky. Hřiště bylo na naše poměry celkem velké a osvojení si hry 1 na 1 a ne "všichni hurá za míčem" chvilku trvalo. Chlapci z Chomutova k tomu přidali velmi dobrý týmový výkon opřený o vytříbené dovednosti, a tak se výsledkově první polovina příliš nepovedla.

O poločase však byli chlapcům předané pokyny, na co je potřeba si dát pozor a co je nutné dodržovat a ve druhém poločase došlo k výraznému zlepšení obrazu naší hry. Soupeř se již nedostával tak snadno k zakončení a na naší polovině jsme měli hráče výborně pokryté, kdy soupeř musel místy sáhnout i k vyběhnutí vlastního brankáře a vytvoření tak převahy jednoho hráče v poli. Finální skóre 1:12 působí poněkud jednostranně, avšak ve druhém poločase jsme podali výkon, na kterém bylo možno dále stavět.

Ve druhém utkání jsme se postavili domácímu celku z Ústí nad Labem. Vstup do utkání nám vyšel skvěle a velmi záhy jsme vedli 2:0. Taktická týmová hra byla velmi dobrá z pohledu našeho družstva, avšak individuální chyby nás stály slibný náskok a do poločasu jsme prohrávali 2:3. Ve druhém poločase soupeř ještě dvakrát udeřil po našich chybách v útočné fázi o výsledku bylo rozhodnuto. Prostor zviditelnit se tak dostali i další chlapci, kteří se v předchozím průběhu do akce toliko nedostali. Finální výsledek 3:7 byl tak nejen lepší než v předchozím případě ale dojem z předvedené hry, chování a bojovnost našich hráčů byli oblastí, kterou jsme si odváželi jako příslib do budoucích turnajů podobného typu.

   

   

Vánoční turnaj ve florbalu

Ve středu 14. 12. 2022 se v tělocvičně DDŠ Boletice nad Labem, uskutečnil Vánoční turnaj ve florbalu. Akce se zúčastnili chlapci základní školy. Ti byli rozděleni do pěti mužstev a hrálo se systémem každý s každým.

K vidění bylo mnoho pěkných a vyrovnaných utkání okořeněných hezkými brankami. Z vítězství se po zásluze radovali chlapci z Ruda týmu, kteří neokusili ani jednou hořkost porážky. Důležitějším faktorem pro nás však bylo bezproblémové chování kluků po celou dobu konání turnaje.

PATRONÁTNÍ AKCE ZŠ - ZOO DĚČÍN

Se začátkem zahájení letošního školního roku, začali opět naši žáci docházet každý pátek do areálu zoologické zahrady, kde jim je vždy přidělen prostor určený k úklidu.

V zimním období je tato prospěšná činnost pozastavena, ale už v měsíci březnu se naši žáci s vervou pustí do nápomoci s přípravami na zahájení další návštěvní sezony.

Odměnou pro žáky ze základní školy je nejen dobrý pocit z odvedené práce, ale i možnost pravidelných prohlídek a relaxačních procházek v tak nádherném prostředí.

Čert a mikuláš v Boleticích

Boletice

V pondělí večer přišel i do našeho zařízení čert a mikuláš, aby chlapcům sečetli jejich „hříchy“ a naopak je pochválili a podpořili jejich úspěchy. K vidění a slyšení byly nejen písně, ale také básničky k dané tematice, které se chlapci k této příležitosti naučili. Nakonec všichni obdrželi mikulášský balíček, který potěšil všechny zúčastněné za slib, že se do příštího roku ve zmiňovaných oblastech ještě zlepší.

Sněhulák

Boletice

Chlapci 2. 12. 2022 celé odpoledne vyráběli sněhuláka a stromy z kartónů. Použili jsme malířské barvy. Hotové výrobky jsme umístili na chodbu. Práce všechny bavila.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H., Dudák A.

Zábavné mikulášské odpoledne

Boletice

Ve dnech 3.12. a 4.12. 2022 jsme naplánovali pro chlapce z našeho oddělení EPCHO zábavné mikulášské odpoledne. Začali jsme v sobotu po obědě za přispění všech vychovatelů výrobou mikulášských a vánočních ozdob a dekorací. Po svačině jsme zařadili do programu zábavný kvíz s vánoční tematikou, který se týkal tradic a biblických příběhů z období Vánoc. Nejen chlapci se u kvízu velmi dobře pobavili.

Jako nejlepší byl vyhlášen Denis ze skupiny E2. V podvečerních hodinách jsme se vrhli na výrobu adventních věnců. Chlapce to chytlo a proto jsme ve výzdobě oddělení pokračovali i následující den, kdy jsme na závěr ozdobili vánoční stromeček.

Zapsali : Michal Ledvina a Yveta Bílková

   

   

Výroba vánočních svícnů

Kamenický Šenov

Dnešní odpoledne dne 6. 12. 2022 jsme se rozhodli dohotovit vánoční svícny, které jsme vyrobili ze sádry již v listopadu.

Na výrobu jsme měli pouze jednu formičku a tak samotná výroba svícnů byla zdlouhavá. Konečně nastal čas na samotné dohotovení. Chlapcům šla práce pěkně od ruky. Někteří nechali své svícny bílé a pouze vánočně ozdobili, ale někteří si je nabarvili.

Tato vánoční nálada nás přiměla i k výzdobě velké klubovny. Všem se výroba moc povedla.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

Projektový den „ADVENT“

Ani letošní adventní čas se na základní škole neobešel bez tradiční tvorby adventních věnců. Chlapci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jak probíhá samotná výroba a následné zdobení věnečků.

Pracovali jak s tradičními vánočními ozdobami, tak měli letos i možnost vyzkoušet si moderní zdobící prvky. Práce se dětem velmi dařila, byly zapáleny pro věc a bylo velmi patrné, že mají radost z dobře odvedené práce. Konečné výrobky budou ozdobou našeho zařízení po celou dobu předvánočního času.

Krampus čerti v Děčíně

Kamenický Šenov

Dne 4. 12 2022 jsme se jeli s chlapci podívat na průvod Krampus čertů do Děčína. Vyrazili jsme 15:30, služebním vozem směr Děčín, kde jsme zaparkovali na parkoviště u Labe. Poté jsme pokračovali pěšky směrem k Děčínské knihovně, kde právě tato akce měla začít.

Při procházení mezi stánky a davem lidí se chlapci pozastavili u Vánočního stromečku a čekali jsme, až odbije 16:45, kdy byl start průvodu Krampus čertů. K tomu všemu nám hrála živá hudba ze zdejšího pódia.

Když nastal čas, přesunuli jsme se na lepší místo, abychom lépe viděli průvod. To se nám podařilo, vzhledem k velkému počtu lidí nebylo možné chlapce s čerty vyfotit, ale aspoň samotné čerty se povedlo zdokumentovat. Chlapcům se akce velmi líbila a byli rádi, že se na čerty z pekla mohli přijet podívat.

Vypracoval: Fichtner Daniel

   

   

Tvoření věnců

Boletice

Předvánoční čas si chlapci z DDŠ zpříjemnili soutěží, ve které měli za úkol ve skupinách vytvořit jeden adventní věnec a jeden okrasný. Jednalo se o týmovou práci a po rozdělení úkolů v týmu se šlo na věc.

Z počátečního nadšení se pro některé tato činnost stávala noční můrou kvůli neposednosti větviček a ozdob. Chlapci dále zjistili, že práce v týmu není snadná a ve spoustě situacích se museli ovládat, aby týmový výsledek byl co nejlepší. V závěru hotové věnce ohodnotila porota složena z vychovatelů oddělení EPCHO a vítězem se stala druhá skupina.

DDŠ

   

   

Ruční práce – šití srdce a andělů, potisky triček na zdravotní soutěž

Boletice

Sváteční den 17. 11. 2022 jsme se věnovali ručním pracím. Paní Behro nás požádala o potisky triček na zdravotní soutěž. Chlapci si obkreslili nápisy z obou stran a následně je vybarvili fixem na textil. Pokračovali s výrobou andělů a srdíček z látek. Z hotových prací měli radost.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H.

Výzdoba oken – vánoční dekorace

Boletice

O víkendu 27. 11. 2022 jsme pokračovali s výrobou dekorací na okna. Chlapci vybrané šablony obkreslili tužkou a vystříhali. Máme vyzdobenou klubovnu a okna na chodbě. S prací byli spokojeni. Máme ještě v plánu další malování a tvoření.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H.

   

Vánoční obraz do jídelny

Boletice

Chlapci se pustili do malování vánočního obrazu do jídelny. Každý tužkou načrtl svou část. Po dokončení návrhu se věnovali malování 14 dní, než byl hotový. Do jídelny jsme obraz pověsili 26. 11. 2022 . Práce se všem zdařila.

Vychovatelé: Schneider R., Peterková H.

 

Vánoční přípravy

Boletice

V soboru 26. 11. 2022 jsme se věnovali vánoční výzdobě a pečení perníčků. Zapojili se všichni chlapci. Vyráběli jsme jednoduché ozdoby na stromeček. Práce je bavila a šla samostatně.

Výlet do Prahy na extraligu

Boletice

V nedělní odpoledne se vydala část chlapců z DDŠ a část chlapců z Letné na výlet do hlavního města Prahy.

Cílem byla návštěva extraligového utkání mezi celky HC Sparta Praha a Rytíři Kladno, na které se našemu zařízení podařilo získat vstupenky. Po příjezdu na místo měli chlapci možnost nad rámec plánu vidět na živo některé zápasníky MMA organizace Oktagon, kdy v obchodním centru právě probíhala podpisová akce k blížícímu se turnaji.

Poté jsme se přesunuli do O2 Arény. Vybraní chlapci tak měli možnost seznámit se s novými situacemi jako je prohlídka při vstupu, pohyb v davu a další. Po samotném příchodu na místa jsme shlédli rozbruslení, poté úvodní show na kostce i ledě, kde se představil ve staredownu na živo K. T. Vémola a Patrik Kincl, kteří svedou souboj o titul právě v O2 Aréně 30.12. Toto byl pro naše chlapce další z neočekávaných zážitků a poté již proběhly nástupy obou družstev za doprovodu efektů s ohni.

Ještě před úvodním buly tak chlapci nevěděli, jestli sledovat ledovou plochu, kostku nad ledem, či zaplněné hlediště - podnětů bylo v hale spoustu. Utkání samotné a jeho průběh včetně neustálého slušného fandění kotlů bylo pro naše chlapce ukázkou sportovní kultury a výsledný stav 5:1 pro domácí tak značil i velmi zajímavý průběh. Celá akce byla ze strany chlapců hodnocena jako skvělá a věříme, že se bude moci někdy v budoucnu zopakovat.

Ondřej Michálek

První adventní neděle a zdobení stromku na DDŠ

Boletice

První adventní neděle a její dopoledne bylo na DDŠ ve znamení příprav na toto období - zdobil se vánoční strom, který nám tak připomíná, že se blíží svátky klidu a míru a taktéž čas, na který se děti z celého roku těší nejvíce. A jak už to bývá, byla fantazie a kreativita v tomto směru ponechána na samotných chlapcích, kteří byli pouze odborně vedeni, aby nedošlo při instalaci výzdoby ke zranění a lehce moderováni v barvocitu. Výsledek jejich práce je však skvělý a jeho rozsvícením tak byl oficiálně zahájen vánoční čas i v našem zařízení.

Ondřej Michálek

   

Kuchařská soutěž „Kuřecí roláda s dipem a zeleninový salát“

Dne 24. listopadu se uskutečnila v prostorách naší cvičné kuchyně kuchařská soutěž s názvem "Kuřecí roláda s dipem a zeleninový salát“.

Soutěže v kuchařských dovednostech se zúčastnila celkem 4 dvoučlenná soutěžní družstva, jež měli tu čest reprezentovat své kmenové školy. Z přiložených fotografií je výsledek soutěže jednoznačný. Skvělá práce všech učňů. Našeho mistra odborného výcviku, který soutěž vnímá i jak nedílnou součást odborné přípravy na letošní praktické závěrečné zkoušky, určitě velmi potěšilo, že jeho úsilí při přípravě soutěžního družstva naší školy nepřišlo na zmar.

V naprosto vyrovnané konkurenci získalo naše družstvo ve složení TD. A MK.rozdílem jednoho hodnotícího bodu krásné 1. místo.

Soutěž „Poskytnutí první pomoci“

V měsíci listopadu se uskutečnil další ročník soutěže „Poskytnutí první pomoci“, kterou pořádáme ve spolupráci s naším hlavním partnerem Střední zdravotnickou školou v Děčíně.

Soutěže se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev, kdy chlapci a dívky plnili na několika stanovištích úkoly z oblasti poskytnutí první pomoci, jako je například resuscitace, ošetření popálenin, zlomenin či tržných ran. Na závěr soutěže museli všichni soutěžící prokázat své znalosti v souhrnném testu z oblasti zdravovědy a poskytnutí první pomocí.

Po ukončení hlavní části soutěže proběhla odborná přednáška a názorné ukázky v jednotlivých oblastech poskytování první pomocí. Této části soutěže se zúčastnili všichni žáci naší základní školy. O všech účastnících soutěže lze s čistým svědomím konstatovat, že byli ve všech oblastech poskytnutí první pomoci výborně připraveni. Jednoznačným vítězem soutěže bylo družstvo DD Tuchlov, jehož soutěžní družstvo bylo ukázkově připraveno.

Družstvo z naší základní školy se umístilo na krásném třetím místě, za což si jistě zaslouží velkou pochvalu. Poděkování patří též pedagogickému personálu Střední zdravotnické školy a její studentům za precizní organizaci soutěže.

PROJEKTOVÝ DEN - PODZIMNÍ LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE

V listopadu proběhl ve škole projektový den- Podzimní lidové zvyky a tradice. Projekt probíhal pro všechny žáky ZŠ ve třídě E2. Nejprve byla prezentace a povídání o lidových zvycích.

Žáci si připomněli oslavy známých i méně známých svátků, od svatého Huberta po Svatou Kateřinu. Na závěr prezentace byla Kimova hra na podzimní téma. V další části se žáci seznámili s podzimní přírodou a životem lesních zvířat na podzim. Viděli obrázky i videa a dozvěděli se různé zajímavosti. Naučili se některé výrazy z myslivecké mluvy a označení mláďat sudokopytníků. Měli možnost, prohlédnou si donesené trofeje jelenů a srnců, náboje i vábničku. Tato část je asi bavila nejvíce.

Ve třetí části byl probrán život ve vodě. Chlapci si prohlédli obrázky našich nejznámějších ryb a učili se označit jejich části. Řekli jsme si také něco o ochraně našich vod a životě některých zajímavých ryb, jako je losos a úhoř. Závěrem celého projektu byl test na všechna probraná témata, žáci měli poznat 20 vybraných živočichů včetně ryb. Dále byly v testu otázky k podzimním tradicím.

Chlapci se o daná témata zajímali, někteří se aktivně zapojovali a měli i spoustu otázek. Ti nejaktivnější a nejpozornější pak také uspěli v závěrečném testu a umístili se na předních místech. Myslím, že to bylo příjemné a zábavné dopoledne pro všechny zúčastněné.

Zoo

Kamenický Šenov

Na sobotu 19.11.2022, jsem uspořádal pro chlapce akci výchovy – návštěva Děčínské Zoologické zahrady . Návštěva byla pro chlapce cílená hlavně pro připomenutí druhů zvířat.

Z ústavu z Kamenického Šenova jsme se přesunuli služebním autem do Děčína. Cestou chlapci relaxovali odpočinkem, a někteří se věnovali poznávaní okolí. Po příjezdu do Děčína jsme zaparkovali automobil na dolním parkovišti zahrady.

Po průchodu bránou jsme díky plánovanému vystoupení šli vyznačeným směrem zahrady. Chlapci měli velkou možnost vidět ve výběhu spoustu šelem. Dále jsme procházeli ptačí pavilón, kde většina zvířat k vzhledem počasí byla schovaná. Chlapci měli cestou spoustu otázek ke zvířatům, které si dokázali mezi s sebou vysvětlit. Ke konci naší procházky jsme se zastavili u vlků, kde jsme měli možnost vidět jejich krmení.

Prohlídka areálu chlapce velice zaujala a líbila se jim. Těšíme se na další návštěvu jiné zoologické zahrady.

Zpracoval: Pavel Švec

   

   

Výchovně vzdělávací akce – vojenského letiště v Ralsku – Hradčany

Kamenický Šenov

Na dnešní den 17.11.2022 jsem naplánoval pro vybrané chlapce z našeho ústavu v Kamenickém Šenově akci, která byla odměnou, za dobré chování při výchovných činnostech. Po obědě jsme služebním autem odjeli do obce Ralsko, kde se nachází bývalé vojenské letiště Hradčany.

Chlapci si prohlídli letiště a kryty pro vojenská stíhací letadla a další logistické zajištění. Dále měli možnost se seznámit, že na letišti v 80letech bylo umístěno 33 vrtulníku a cca 44 stíhaček MIG – 21. Bohužel nás potkalo nepříznivé počasí (déšť), které nás donutilo k dřívějšímu odchodu.

Prostor je veliký a je zde co k vidění a tak se chystáme na jaro, kdy budeme tento prostor projíždět na kolech. Chlapcům se prostor moc líbil a byli nadšení.

Tomáš Procházka

   

Sestavování nábytku

Boletice

V týdnu jsme se s chlapci v rámci pracovních činností pustili do montáže a sestavení nábytku. Chlapce tato činnost měla naučit, jak po zakoupení zboží postupovat, aby si v budoucnu ve svém bydlení mohli nábytek sestavit sami.

Po vysvětlení základních věcí, které obsahoval plánek, jako jsou například šrouby a jiné součástky, nebo v jakých jednotkách jsou rozměry, došlo k rozdělení částí a postupné montáži. Ze začátku chlapcům dělala problém samotná manipulace a používání šroubováku, to se ale postupně zlepšovalo a v závěru si již počínali více než dobře. Věříme, že v budoucnu budou chlapci schopni si nábytek sestavovat sami a zařídí si tak hezké bydlení.

DDŠ

   

Kulturně zátěžová akce – Den otevřených dveří Preciosa – Lustry

Kamenický Šenov

Dne 12.11.2022 jsme odešli z výchovného ústavu pěšky směrem do dolního Kamenického Šenova, kde Preciosa – Lustry měla akci den otevřených dveří.

Preciosa Lighting otevřela své dveře všem malým i velkým objevitelům. Prošli jsme stezku strážců světla od hutě až po montáž. Chlapci si na vlastní kůži mohli vyzkoušet jejich řemeslo.

Nejdříve nás prohlídková trasa zavedla do slévárny a sklářské hutě. Poté jsme pokračovali na rafinaci, pasírnu a svařovnu. Na laseru mohli vidět jak přes počítač laser vyřezává různé lustr díly. Ve vzorkovně, kde bylo několik navěšených lustrů se jim nejvíce líbil lustr, který byl vyroben do spirály. To bylo asi to nejzvláštnější. Bohužel zde byl zákaz focení. Další trasa vedla do sklářské hutě. Zde chlapci viděli foukání skla různých tvarů a velikostí, ale i výrobu lehaného skla. Poté jsme procházeli montáží, ateliérem, brusírnou.

Celá prohlídka se chlapcům moc líbila. Při cestě zpět chlapci vyprávěli co je nejvíce zaujalo. Chlapci našlapali cca 11km.

Vychovatelka: Jansová Yveta

   

   

Nedělní vaření na DDŠce

Boletice

V neděli 13.11.2022 se z oddělení DDŠ linula vůně čerstvých palačinek, které přítomní chlapci připravovali. V první fázi bylo potřeba připravit těsto, které se míchalo již dopoledne jehož obsahem byla hladká mouka, vejce, mléko a sůl, aby si mohlo „odpočinout“ v lednici do odpolední části. Po obědě přišla na řadu fáze samotného smažení na pánvi. Správné „rozlití“ v tenké vrstvě po pánvi bylo základem každé palačinky a to se po prvních pokusech dařilo na výbornou. Celkem se připravilo 16 palačinek, které se následně mazaly domácí meruňkovou marmeládou, popřípadě dvojbarevnou čokoládovou nátěrkou. Palačinky udělaly radost po celé budově jak chlapcům, tak dospělé části osazenstva VU Boletice.

Ondřej Michálek

   

   

DDŠka na fotbalovém utkání

Boletice

V sobotu 12.11.2022, kdy se za okny povalovalo pravé podzimní počasí vyjel zbytek chlapců, kteří neodjeli na dovolenku domů z oddělení DDŠ, za sportovní kulturou - fotbalové utkání ligových Teplic.

Tentokrát domácí celek hostil ještě severněji položeného konkurenta a to celek Liberce. Již po cestě bylo jasné, že počasí je jak na houpačce - chvíli mlha, chvíli slunce a po příjezdu na místo tento trend pokračoval. Od úvodu utkání do 35 minuty byla viditelnost a podmínky pro fotbal skvělé, avšak s přicházející tmou se začala dostavovat paní mlha a ta usedala níže a níže od střechy stadionu až na zelený pažit.

Chlapci tak měli možnost sledovat nejen profesionální fotbalové utkání, ale také jisté fyzikální jevy a i přes to, že závěr utkání byl již velmi špatně viditelný, tak přinesl chlapcům opět něco, co v životě jen tak vidět nemohou.

Ondřej Michálek

 

Triangl - Markvartice

Kamenický Šenov

Dne 5.11.2022 jsme se s chlapci vydali na další turistickou procházku na Triangl. Podzimní počasí nám přálo, bylo krásné ale přitom chladné a tak základní věcí bylo se teple obléct. Po obědě jsme se vydali služebním vozidlem na cestu směr Markvartice. Automobil jsme zaparkovali v Markvarticích. A dále jsme šli po vyznačené trase až na samotný Triangl.

Cestou jsme s chlapci udělali několik krásných fotografií, dále jsme měli možnost krásného výhledu na okolí, díky dobrému počasí. Chlapci se cestou zdokonalovali ve své fyzické zdatnosti a orientaci. Turistika chlapce velmi baví, proto budeme nadále podobné akce plánovat.

Vychovatel: Švec

   

Hokejové utkání v České Lípě

Kamenický Šenov

Dne 6. 11 2022 od 17:45 jsme využili v blízkosti výchovného ústavu hokejového utkaní juniorů a odjeli s chlapci služebním vozidlem do České Lípy na zápas Hc TS Vansdorf proti Hc Česká Lípa. Utkání skončilo prohrou na nájezdy Vansdorfu 5:4. Některým chlapcům to udělalo radost, protože fandili právě České Lípě.Celková akce se chlapcům velmi líbila a vše proběhlo v klidu a bez problémů.

Vypracoval: Bc. Fichtner Daniel

Po stopách filmu Páni kluci

Boletice

V sobotu 5.11. se skupina DDŠ vydala na výlet, při kterém navštívila filmová místa filmu Páni kluci. První zastávka byla v Zubrnicích, kde chlapci viděli dobové vagóny a lokomotivu, dále jsme pokračovali do Levína na starou zastávku, která bohužel byla přestavena na bydlení a filmovou podobu již nemá. Tento výlet jsme zakončili v Litoměřicích, kde chlapci poznali starou školu, park a ulici, ze které se lezlo po okapu do zahrady.

Vychovatelé DDŠ

   

Rybaření v Markvarticích

Slovanská

Dne 30. 10. 2022 jsme se s chlapci vydali k rybníku v obci Markvartice, kde jsme se odpoledne věnovali rybolovu. Ještě než se odjelo, tak jsme si připravili potřebné vybavení. Navázali jsme pruty, připravili návnady a vyrazili jsme na cestu.

Po příjezdu jsme se usadili na pěkné místo u vody, kde byl náš hlavní tábor. Nahodily se pruty a čekalo se. Po nějaké době došlo na pár záběrů, avšak ryba zatím žádná. Chvíli předtím, než jsme chtěli odjet, se však zadařilo a vytáhli jsme 30 cm kapra, vzhledem k jeho míře jsme ho ale pustili. Chlapcům se rybolov líbil a určitě opět vyrazíme na lov.

Team Tesko

   

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.