Služby Střediska výchovné péče


Dětem a dospívajícím poskytujeme prostor pro hlubší sebepoznání a objevování vlastních možností. Společně hledáme cestu k pozitivním změnám, lepšímu sebeuplatnění a úspěšné seberealizaci každého klienta.

Pro skupinky dětí vytváříme terapeutické stimulační programy, děti se učí posuzovat své vlastní chování, myšlenky, emoce a být za ně a za jejich důsledky samy zodpovědné.

Řešíme napjaté vztahy a dlouhodobě vyhrocené konfliktní situace mezi rodiči a jejich dětmi, nabízíme výchovné a vztahové modely, které mají potenciál fungovat. 

Rodičům poskytujeme dlouhodobou i krátkodobě vedenou intervenční podporu a pomoc formou individuálního poradenství i skupinového setkávání s rodiči.

Výchovným poradcům a učitelům nabízíme poradenskou a konzultační činnost.

Rovněž poskytujeme akutní krizovou intervenci.

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.