Dobrovolný pobyt

Dobrovolný pobyt v internátním oddělení v Děčíně je zajišťován zpravidla na dobu 8 týdnů.

Těžištěm práce je postupné nastavení změny dosavadního problematického chování a způsobů řešení konfliktních situací, podpora a posílení zdravých návyků, rozvoj sociálních dovedností klienta, změna postojů ke školní práci a také změna sebepojetí.

Podmínkou pro přijetí je předchozí ambulantní docházka v délce minimálně 3 konzultací. Pobyt je doporučován speciálním pedagogem na základě ambulantní spolupráce s klientem.

Během pobytu je každému klientovi zabezpečeno pokračování ve vzdělávání na základě individuálního programu výuky.

Dobrovolnost pobytu spočívá v tom, že klient a jeho zákonný zástupce před začátkem svého nástupu na pobyt sepíše se střediskem smlouvu o pobytu, která deklaruje snahu klienta s problémem "něco dělat" a také ho zavazuje k dodržování daných pravidel. Nejde tedy o soudem nařízený pobyt typu ústavní výchovy. Po stanovené době pobytu se dítě vrací zpět k rodině.

Náplň dne v internátním oddělení:

Vyučování probíhá od pondělí do pátku. Výuka je individuální, žáci plní jednotlivé úkoly podle individuálního programu výuky sestaveného kmenovou školou. Vyučování zajišťují učitelé (speciální pedagogové). V odpoledních a večerních hodinách a také o víkendu probíhají výchovné činnosti pod vedením odborného vychovatele. Společně s klienty, s ohledem na jejich zájmy, schopnosti, zdravotní stav, je vytvářen na každý týden plán činností.

Do programu činností jsou zařazovány:

sportovní činnosti - turistika do okolí Děčína, poznávací výlety, rekreační sportování (fotbal, floorbal, stolní tenis, míčové hry, ...), návštěva plaveckého bazénu, bowling

volnočasové aktivity - pravidelné návštěvy knihovny, návštěvy psího útulku, ZOO v Děčíně, muzea, Děčínského zámku, návštěvy kulturních akcí...

výtvarné, polytechnické a pracovní činnosti - výroba keramiky, mozaiky, netradiční výtvarné techniky, práce na zahradě, dílenské práce, výzdoba a úprava oddělení, vaření, praní a další sebeobslužné činnosti

Úhrada za pobyt:

Finanční částku spojenou s náklady na ubytování a stravu je možné zaplatit předem převodem na účet nebo hotově u sociálních pracovnic, nejpozději však v den nástupu klienta na internátní pobyt. Tato částka nemusí být hrazena hned v plné výši. Platbu je možné rozdělit do dvou až tří splátek, tj. jednorázově 1 500 - 2000 Kč.

SVP DěčínSVP Děčín

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.