Učební obory

65-51-H/01 Kuchař - číšník
dobíhající obor (65-52-H/001 Kuchař)

Příprava v učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Tříletý učební obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem v celé oblasti společného stravování se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Absolvent ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů, má osvojenu techniku posuzování potravin z hlediska jejich kvality, dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování. Ovládá přípravu běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů dle platných receptur. Absolvent používá inventář a ovládá techniku obsluhy a komunikaci s hostem.

Obor je určen pro žáky vycházející z 9. třídy základní školy.

 

65-51-E/02 Práce ve stravování
dobíhající obor (65-51-E/501 Provoz společného stravování)

Absolvent tohoto učebního oboru se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby jako pomocný kuchař, po příslušné praxi může vykonávat i náročnější činnosti. Je schopen připravovat jednoduché pokrmy včetně příloh, pokrmy vyráběné z polotovarů a teplé nápoje. Provádí jednoduchou obsluhu a pomáhá v provozovnách rychlého občerstvení.

Žáci se naučí vykonávat přípravné práce, manipulaci a skladování potravin i nápojů a připravit jednoduché pokrmy a nápoje. Na úseku obsluhy žáci zvládnou činnosti spojené s obsluhou i postupy při vlastní jednoduché obsluze hostů.

Obor je určen pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy s ukončenou docházkou, nebo žáky ze základní školy speciální.

 

41-52-E/02 Zahradnická výroba
Může vykonávat jednoduché práce v zahradnických provozech, které se zabývají pěstováním venkovních a skleníkových květin nebo pěstováním okrasných dřevin ve školkách, v prodejnách květin, zahradních centrech a firmách zabývajících se zakládáním a údržbou okrasné zeleně.

Absolvent je schopen vykonávat i náročnější práce v oblasti květinářství a vazačství.

Obor je určen pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy s ukončenou docházkou, nebo žáky ze základní školy speciální.

Ukázky práce zahradníkůUkázka práce zahradníků


36-67-E/02 Stavební práce

Absolvent tohoto učebního oboru bude umět míchat různé malty a betony, provádět pomocné a dokončovací práce, obsluhovat běžné stavební stroje, zakládat jednoduché stavby dle dokumentace, zdít z různých materiálů, omítat, betonovat, provádět izolace proti vlhkosti a vodě, chladu a zvuku, osazovat prefabrikáty, zámečnické výrobky, zárubně a okna a provádět všechny běžné jednoduché práce stavebního charakteru. Učební obor Stavební výroba připravuje žáky na výkon širokého spektra prací na běžných stavbách.

Obor je určen pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy s ukončenou docházkou, nebo žáky ze základní školy speciální.

 

69-54-E/01 Provozní služby
Absolventi tohoto učebního oboru jsou připraveni na vykonávání prací v sociálních či ubytovacích zařízeních, kancelářích a veřejných prostorách. Ovládají přípravu jednoduchých pokrmů a nápojů, šití a opravy prádla a bytových doplňků. Dále absolventi zvládají jednoduché údržbářské práce, postarají se také o údržbu a obnovu zeleně. Také praní a žehlení prádla a oděvů patří mezi získané dovednosti.

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.