Ambulantní oddělení SVP


Ambulantní oddělení poskytuje poradenské služby, diagnostická vyšetření, terapii individuální i skupinovou a výchovnou péči podle aktuálního stavu klienta. Délka ambulantní péče vychází z potřeb klienta.

Na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření je vymezen problém a podle toho je směrováno jeho řešení. Souběžně se zaměřujeme na zvyšování sebedůvěry, schopnosti sebehodnocení a na odstraňování nedostatků souvisejících se školním prostředím. Podle osobnostních předpokladů pomáháme vyhledávat odpovídající zájmové činnosti s cílem seberealizace.

Pracovníci ambulantního oddělení

Sociální pracovnice - zajistí vaše zařazení k odborníkovi, pomůže vám při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Speciální pedagog - zabývá se problémy ve výchově a vzdělávání dětí, zmapuje problém, se kterým přicházíte, hledá spolu s vámi jeho řešení

Psycholog - používá psychologické prostředky i speciální psychoterapeutické metody, jejichž účelem je pomoci klientům lépe zvládat životní situace (výchovu, vztahy, dospívání...) a vlastní prožívání

Jak probíhá spolupráce?

Poprvé zveme zpravidla zákonného zástupce, abychom při společném rozhovoru zjistili, s jakým problémem se na nás obrací. První návštěva s dítětem u odborníka zmapuje problém i vaše očekávání. Společně se dohodneme, jak budeme postupovat a jak často budou probíhat konzultace v ambulanci.

Jaké doklady a informace je třeba mít s sebou?

K návštěvě střediska není potřeba žádné speciální doporučení. Ale pokud již máte zprávy z odborných vyšetření (PPP, neurolog či psychiatr, jiný odborník), zprávy ze školy, případně záznam z Policie ČR či rozhodnutí soudu, vezměte je s sebou.

Jak se objednat?

Osobně nebo telefonicky:

SVP Děčín
Pivovarská 179/30, 405 02, Děčín IV- Podmokly,
Dagmar Šrámková - sociální pracovnice - tel.: 412 557 170

SVP Ústí nad Labem
Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem,
Jitka Křížková - sociální pracovnice - tel.: 475 240 010


V rámci řešení situace můžete využít i nabídku preventivního dobrovolného pobytu pro dítě v internátním zařízení v Děčíně.

Vítězství 70, Děčín XXXII; tel. + 420 412 594 901; e-mail: a.krupickova@vuboletice.cz

Správa webu: hois.pavel@gmail.com
 © 2014. All Rights Reserved.