Skupinová akce – návštěva IZS Děčín

Dne 7. 2. 2015 navštívili chlapci celého oddělení EPCHO objekt Integrovaného záchranného systému Děčín. Samotná návštěva byla připravována ve spolupráci s velením IZS Děčín tak, aby si chlapci mohli v klidu prohlédnout objekt a zejména techniku, která je při život ohrožujících situacích používána. Po příjezdu se nás ujali v tu dobu službu konající pracovníci pohotovostního útvaru, a s velkou ochotou nás provedli útrobami střediska, které je životně důležitým centrem při organizování záchranných operacích.

Předvedli nám, jakým způsobem spolupracují jednotlivé záchranné složky. Součástí exkurze byla i pro chlapce nejzajímavější část, a to prohlídka techniky používané při samotných zákrocích s částečným předvedením, jak se s technikou pracuje. Veškeré dotazy směřující k dané problematice nám byly s ochotou zodpovězeny, a chlapci měli i možnost si některé části technického vybavení „osahat“ a vyzkoušet. 

Seznámení s danou problematikou bylo pro nás všechny velice přínosné zejména v tom, že jsme si dokázali uvědomit důležitost funkčnosti takovéhoto systému, který je zásadním faktorem jak pro ochranu životního prostředí, zejména však pro záchranu lidských životů při mimořádných událostech.

Chlapci po ukončení prohlídky vyjádřili spokojenost s možností toto zařízení navštívit, což potvrzovala i zajímavá debata, která se samovolně rozvinula.

Zpracoval: Cimpl P.

IZS DěčínIZS Děčín