Rozloučení se školním rokem 2018/19 na oddělení EPCHO

Boletice

Dne 22.6.2019 proběhla v zahradním areálu ústavního objektu v Boleticích nad Labem společensko kulturní akce oddělení EPCHO, která se nesla v duchu blížícího se ukončení tohoto školního roku. Základním prvkem akce byly sportovní činnosti zaměřené však směrem ke skautským a tábornickým dovednostem. Chlapci společně s vychovateli připravili náročnou lezeckou disciplínu, kdy museli ručkováním po laně překonat „vodní tok“ procházející naším areálem. Přes objektivní náročnost tohoto úkolu se takřka všem podařilo tuto disciplínu zvládnout. Dále chlapci prokazovali svoji zručnost hodem míče na určený cíl a nošením pingpongového míčku na lžíci do určeného cíle. K soutěži patřily také otázky směřující k ověření znalostí ze způsobů podávání první pomoci zraněným osobám, případně přivolání odborné pomoci. Odměnou za dosažené výsledky byla možnost opékání špekáčků na chlapci samostatně připravované vatře.

Při takto stráveném odpoledni, kdy nám navíc vyšlo i velmi krásné slunečné počasí, jsme se všichni velmi dobře pobavili a s veselou náladou jsme dokončili celý víkendový den. Chlapci byli zároveň poučeni o nebezpečích , která je mohou potkat po dobu prázdnin.

Zpracoval : Bc. Ledvina Michal