NÁVŠTĚVA VĚZNICE RÝNOVICE

Kamenický Šenov

V rámci MPP na téma „DELIKVENCE A KRIMINALITA, PRÁVNÍ VĚDOMÍ“ byla po domluvě s pracovníky věznice naplánována návštěva věznice Rýnovice.

Dne 14.6.2019 jsme v 7:00 vyjeli s chlapci směr Rýnovice na exkurzi do místní věznice. Po chvilce čekání si nás vyzvedli dva vychovatelé a dostali jsme instrukce, jak se během exkurze chovat. Procházeli jsme ve čtyřčlenných skupinkách přes bezpečnostní prohlídku a pak každý přes bezpečnostní rám.

První naše cesta směřovala do jídelny, kde měli chlapci i zaměstnanci možnost ptát se na cokoli, co kteréhokoli z nás zajímalo. Chlapci se nejvíce ptali na možnost kouření na pokojích, na různé sportovní aktivity a na možnost práce vězňů. Dozvěděli jsme se, že na každém oddělení je jeden kuřácký pokoj, kam chodí kouřit i ostatní nebo mají kuřárny. Sportovní vyžití mají v Rýnovicích pěkné. Dvě velká víceúčelová hřiště a na budovách posilovny. Vězni mají také možnost vystudovat během trestu učební obor, kdy na výučním listě samozřejmě není poznat, že studovali ve vězení, aby po propuštění nebyli znevýhodnění při ucházení se o práci.

Vězni mají možnost pracovat a v podstatě pracují všichni, co nemají zdravotní omezení. Někteří dochází nebo dojíždí do okolních fabrik a ti, kteří nesmějí opouštět areál věznice, pracují uvnitř.

Dále jsme se byli podívat na izolaci, tedy oddělení pro kázeňské tresty. Chvilku jsme byli zavření v cele pro nespolupracující vězně, kde byla jen betonová postel s kovovými úchyty po stranách sloužící ke znehybnění neklidného vězně, aby nemohl ublížit sobě nebo okolí.

Rýnovická věznice se specializuje na propouštění vězňů s dlouholetými tresty, mají zde oddělení, kde každý vězeň před propuštěním stráví půl roku a je postupně seznamován s fungováním dnešního světa „venku“. Vychovatel s ním chodí i ven a pomáhá mu se zařizováním všeho potřebného pro propuštění a o co nejklidnější návrat do normálního života.

Další zajímavostí bylo, že nás po celou exkurzi prováděl vychovatel, který se osobně setkával s Jiřím Kajínkem, protože byl jeho vychovatelem. Dokonce ho doprovázel i k soudu o prominutí trestu, z kterého pak odcházel na svobodu. Vychovatel uvedl, že to bylo poprvé, co byl s doživotně odsouzeným vězněm u soudu a zpátky odcházel sám.

Chlapcům se exkurze po věznici líbila a z mnoha informací byli velmi překvapeni. Taktéž celá prohlídka věznice na chlapce působila preventivně a na konci se všichni shodli, že by nikdo nechtěl v tomto, ani podobném zařízení skončit.

Vychovatel: Švec Pavel