Víkendová akce v Poslově Mlýně

Boletice

V termínu 20. – 21. 4. 2019 se chlapci ze skupiny DDŠ vydali přenocovat do kempu Poslův Mlýn. Program jim vyplnila návštěva hradu Houska, který se nachází blízko kempu, kde se chlapci dověděli zajímavé informace o samotné stavbě a její historii. Mohli vidět i historické zbraně, které upoutali jejich pozornost.

Po prohlídce jsme se přesunuli zpět do kempu, kde si zahráli fotbal nebo skákali na veliké trampolíně a srovnávali své skoky s ostatními návštěvníky kempu – akrobacie chlapcům není cizí. Během přípravy večeře se vyprávěly veselé historky a o smích nebyla nouze. Druhý den jsme po úklidu chatek vyrazili na cestu zpět, kdy jsme se po cestě zastavili, abychom si uřízli proutky na pomlázky. Chlapci si je potom i upletli.

Celkově se akce zdařila, počasí nám přálo a chlapci zaslouží pochvalu za dobré chování.

Vychovatelé: Michálek, Schneider E., Dědič