Výlet na rozhlednu Chlum

V sobotu dne 8. 4. jsme se vydali na plánovaný pochod na čedičový vrch Chlum. Hora je specifická tím, že má dva vrcholy. Malý Chlum, vysoký 447 m, a Velký Chlum, vysoký 507 metrů. Na něm se nachází rozhledna s výhledem na téměř celý Děčín. Po cestě jsme procházeli chráněným územím, národní přírodní památkou Březinské tisy. Zde jsme měli možnost pozorovat vzácného živočicha – mloka skvrnitého. Po náročném stoupání jsme si nasbírali dřevo a odpočinuli si u opékání uzeniny. Cesta zpět vedla kolem oblíbeného dětského centra Kocanda, jehož prolézačky a atrakce jsme vyzkoušeli. Trasa 16 kilometrů s poměrně velkým převýšením nám dala zabrat, a tak jsme se těšili na nedělní klidnější program.