Seznámení s historií Děčína

Vypravili jsme se do muzea, které sídlí v bývalém loveckém zámečku Thun-Hohensteinů v Děčíně IV.  Jako jediné na našem území má specializaci v oblasti historie lodní dopravy po celém toku Labe, disponuje jednou z největších knihoven o plavbě vůbec a vlastní i rozsáhlý fotoarchiv plavidel, sbírku starých vodních map Labe a Vltavy, obsáhlý soubor konstrukčních nákresů a plánů a mnohé další reálie dokumentující tento specifický způsob dopravy a přepravy. Dále zde jsou expozice papírových modelů staveb, ptactva našeho kraje a historie města Děčín. Po ukončení prohlídky jsme prošli z Podmokel po nábřeží do Děčína 1. Zde jsme viděli v reálu spousty staveb zachycených na dobových fotografiích v muzeu. Navštívili jsme Mariánskou louku, která je jedním z nejdůležitějších míst historie Děčína a bylo zde ve 13. století Přemyslem Otakarem II. založeno královské město. Odpoledne jsme zakončili prohlídkou zámeckých zahrad, dlouhé jízdy a nádvoří zámku.

obrázek - muzeumobrázek - muzeum