Josefínské slavnosti Terezín

Dnes 6. 10. 2018 jsme navštívili město Terezín, kde jsme měli možnost se zúčastnit ukázky největších historických slavností 18. století v Evropě, které tehdy byly uspořádané k založení města Terezína. Prohlédli jsme si vojenské tábory jednotlivých armád, výstavu policejní techniky, vyslechli jsme přednášku o vzniku zbraní od primitivního kyje až po střelné zbraně 18. století.

Cílem návštěvy Terezína byl především hlavní bod programu, a to bitva o dobytí pevnosti. Tato, asi hodinová dechberoucí podívaná byla doprovázena poutavým přednesem o staviteli pevnosti a posléze jejím prvním vojenském veliteli Carlu Niclasi Johannovi Nepomuku von Steinmetz. Tento velitel se velké bitvy o dobytí pevnosti v 18. století zúčastnil a také ji hrdě uhájil. Bitva byla doprovázena ohromujícími salvami z děl a mušket, celé představení se všem velmi líbilo a rozpoutalo zajímavou debatu o období těchto bitev.