Dobrodružný víkend

Boletice

Třetí květnový víkend jsme se s chlapci vydali zažít dobrodružství s přespáním v kempu Jachta v Holanech. Naše cesta začala v sobotu po obědě. Chlapci měli již sbalené věci, ty jsme naložili do auta a mohli vyrazit.

Naší první zastávkou byla přírodní památka Bílé kameny. Jedná se o osamocenou skupinu pískovcových skal, které svou bělostí a zaoblenými tvary připomínají mohutné hřbety odpočívajících slonů. Skály dosahují výšky až 20 m. Chlapci zde prozkoumali jeskyně a skalní tunely, vzniklé vlivem vyvětrávání. Další naše cesta vedla na státní zámek Lemberk. Tento zámek vznikl přestavbou hradu v 16. stol. Zámek byl domovem léčitelky svaté Zdislavy. Zde se chlapci dozvěděli, jak sv. Zdislava léčila chudý lid.

Poslední zastávkou, která byla před odjezdem na ubytování, se stala zámecká zahrada zámku Zákupy. I zde se chlapci dozvěděli mnoho zajímavého z historie. Po shlédnutí zahrady jsme se vydali již směr Holany do kempu Jachta. Když jsme se ubytovali, čekala nás příprava večeře, v podobě opékání buřtů. Dalším překvapením byla pro chlapce večerní "bojovka", při které chlapci plnili různé úkoly. Ke spánku chlapci ulehli znaveni a plni zážitků.

Druhý den po snídani jsme si sbalili věci a vyrazili směr Děčín. Již nyní se těšíme na další takto společně strávený víkend.

Janoušek, Loubek, Dudák

   hol