Cyklovýlet odd. EPCHO do Velkého Března

Boletice

Dne 11.5.2019 jsme se opět po měsíci vydali s chlapci z oddělení EPCHO na cyklovýlet z Boletic nad Labem do Velkého Března. Pedagogický dozor zajišťovali p. Ledvina, Zábrodský a Mládenka. I přes nepříznivé počasí se chlapci na cestu těšili a jízda tam i zpět proběhla naprosto bez problémů, chlapci se na stezce chovali velmi ukázněně a stanoveného cíle jsme opět zdárně dosáhli.

Cestou jsme míjeli několik válečných bunkrů z roku 1935 a tak se chlapci mohli seznámit s vojenskou historií přímo v našem kraji. Nejzachovalejší z těchto staveb je umístěna v obci Malé Březno, kde se o tuto raritu stará klub přátel vojenské historie. Při dojezdu do obce Velké Březno měli chlapci možnost sledovat provoz říčního převozu přes řeku Labe, který se zde nachází. Zároveň zde stojí za zmínku překrásná přírodní scenérie při pohledu po proudu řeky, zejména její pravobřežní část. Při zpáteční jízdě přes obec Těchlovice, jsme navíc měli vzácnou možnost pozorovat v zátočině řeky Labe bobří rodinku, což byl pro všechny účastníky nevšední zážitek. Chlapcům se dokonce podařilo tato zajímavá zvířátka zachytit fotoaparátem.

Výlet lze hodnotit jednoznačně jako velmi zdařilý, neboť ohlasy z řad všech zúčastněných chlapců byly velmi pozitivní. Zřejmě i díky tomu byl okamžitě vznesen požadavek na opakování obdobné akce s možností dalšího poznávání krás našeho kraje z cyklistického sedla. Jako další cíl bylo stanoveno město Ústí nad Labem s případnou návštěvou hradu Střekov.

Zapsal Bc. Michal Ledvina