Výlet za zaniklými obcemi

Boletice

V měsíci březnu jsme se s chlapci vydali objevovat kouzlo zaniklých sudetských obcí v okolí Obce Zubrnice. Z obce Zubrnice jsme se vydali po turistické červeně značené stezce. Po chvíli výšlapu do kopce se nám jako první objevila zaniklá ves s názvem Velké Stinky. Po proběhnutí nepatrných zbytků po vsi jsme pokračovali dál do kopce a to do další vsi s názvem Stará Homole. Zde jsme již objevili i starou ručně hloubenou studnu a neskutečné množství střepů z lahví a krbových kachel, rovněž i zbytky vegetací zarostlých zbytků stavení a sklepení. Následoval přechod cestou necestou do obce Vitín, která byla naším cílem. Zde jsme s chlapci prolezli sklepení i zbytky domů, kterých zde bylo nejvíce. Chlapci se podivovali nad těžkým životem, který zde museli původní obyvatelé vést. Dozvěděli se i o osudu obyvatel těchto zaniklých vesnic a proč k tomu došlo. Cestou zpět jsme se zastavili ještě v jednou z domů a ve zbytku po krbu jsme si opekli na vlastnoručně rozdělaném ohni špekáčky. První v letošním roce. Následovala cesta zpět s pěknými zážitky v jarní přírodě a obohaceni o příběhy osudů zaniklých obcí.